Přeskočit na obsah

Aktuality

Aktuální zprávy

Ideové architektonické návrhy ZD Kbel

V úterý 11. 1. 2022 jsme se spolu s ostatními zastupiteli s velkým potěšením zúčastnili prezentace 13ti ateliérových projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v zimním semestru 2021 pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a MgA. Josefa Čančíka věnovali lokalitě bývalého ZD Kbel v Přešticích. Zadání semestrálních prací na řešení historicky i urbanisticky zásadního území našeho města mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovem znělo jednoduše – „Rehabilitace a regenerace“.