Přeskočit na obsah

SPOLEČNĚ 2022

Ideové architektonické návrhy ZD Kbel

V úterý 11. 1. 2022 jsme se spolu s ostatními zastupiteli s velkým potěšením zúčastnili prezentace 13ti ateliérových projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v zimním semestru 2021 pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a MgA. Josefa Čančíka věnovali lokalitě bývalého ZD Kbel v Přešticích. Zadání semestrálních prací na řešení historicky i urbanisticky zásadního území našeho města mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovem znělo jednoduše – „Rehabilitace a regenerace“.

Horká novinka k Obalovně – závěr zjišťovacího řízení

Dne 26. 4. 2021 byl na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje zveřejněn závěr zjišťovacího řízení o vlivu na životní prostředí plánovaného záměru obalovny asfaltových směsí v Přešticích. Svá vyjádření v rámci zjišťovacího řízení zaslalo celkem 12 subjektů, včetně města Přeštice. Obdivuhodná je zejména aktivita 19 občanů, kteří věnovali sepsání námitek ohromnou energii. Za naše uskupení nejvíce ze svých velikonočních svátků a rodinné pohody obětoval kolega Martin Rybár, za což mu patří náš dík!

Ukliďme svůj katastr SPOLEČNĚ

Vyrazme SPOLEČNĚ na procházku do okolí našeho města, polí, luk a lesů, a přinesme zpět do popelnice pytlík odpadků. Anebo rovnou pytel? To už je na vás, dobrovolnosti se meze nekladou. A samozřejmě SPOLEČNĚ vyrazíme obrazně, protože opatření vyžadují, aby každý vyrazil sám. A kdy se mu to bude hodit.

Report z 1. zasedání ZM

Dne 1. listopadu 2018 se ve velkém sále KKC uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města Přeštice. Nechyběli ani dva naši zvolení zastupitelé – Tomáš Chmelík a Zuzana Froňková.