Přeskočit na obsah

SPOLEČNĚ 2022

Ideové architektonické návrhy ZD Kbel

V úterý 11. 1. 2022 jsme se spolu s ostatními zastupiteli s velkým potěšením zúčastnili prezentace 13ti ateliérových projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v zimním semestru 2021 pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a MgA. Josefa Čančíka věnovali lokalitě bývalého ZD Kbel v Přešticích. Zadání semestrálních prací na řešení historicky i urbanisticky zásadního území našeho města mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovem znělo jednoduše – „Rehabilitace a regenerace“.

Horká novinka k Obalovně – závěr zjišťovacího řízení

Dne 26. 4. 2021 byl na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje zveřejněn závěr zjišťovacího řízení o vlivu na životní prostředí plánovaného záměru obalovny asfaltových směsí v Přešticích. Svá vyjádření v rámci zjišťovacího řízení zaslalo celkem 12 subjektů, včetně města Přeštice. Obdivuhodná je zejména aktivita 19 občanů, kteří věnovali sepsání námitek ohromnou energii. Za naše uskupení nejvíce ze svých velikonočních svátků a rodinné pohody obětoval kolega Martin Rybár, za což mu patří náš dík!