Přeskočit na obsah

Ideové architektonické návrhy ZD Kbel

Podkladem byla hranice vymezující městské pozemky a představa města o možnostech funkčního využití. Svoboda i zodpovědnost každého studenta spočívala ve volbě vlastního rozsahu jím řešeného území, formy jeho náplně i detailu zpracování. Výsledné projekty tak nabídly neobvykle pestrou škálu měřítek i úhlů pohledu na význam této lokality, od konceptu tzv. topografické architektury památníku a muzea osvobození 1945, přes krajinářsky pojatý volnočasový prostor, kulturní centrum, tržnici, dostavbu a doplnění stávajících bytových domů formou komunitního bydlení, výstavbu rezidenční čtvrti pro bydlení až po projekt ekumenického centra, prostorově i duchovním významem přesahující hranici města a pravděpodobně i představivost mnohých obyvatel. Genius loci okolí chrámu inspiroval některé autory ke kontemplativnímu pojetí prostoru či vytvoření novodobé agory, veřejného prostoru, jiní zde naopak zcela bez sentimentu navrhují vznik nové městské rezidenční čtvrti.

Cílem spolupráce města s ateliérem pan profesora Fránka v jednom semestru nemohlo být nalezení jediného možného a definitivního řešení pro dané území. Výsledkem je pro začátek jednoznačné pojmenování nedostatků i hodnot dané lokality a neuvěřitelně inspirativní soubor námětů na jeho rehabilitaci, které mohou sloužit městu pro širší diskuzi a definování dalšího zadání. V situaci, kdy zatím neúspěšně v Přešticích usilujeme o pořádání architektonických soutěží či vznik funkce městského architekta, jehož absenci pociťujeme s každým záměrem čím dál silněji a bolestněji, přivítali jsme tuto formu spolupráce s panem profesorem Fránkem a jeho studenty jako jedinečnou šanci a ohnisko potenciálu pro vytvoření Vize města o jeho dalším rozvoji.

Videoreportáže z prezentací všech studentských návrhů naleznete pod odkazem níže. Autorem je Milan Janoch.

01 – Dům do nebe – Štěpán Rozsíval

V ateliéru profesora Fránka jsme v Přešticích nedaleko od Plzně zpracovávali návrh na využití brownfieldu v těsné blízkosti monumentálního barokního chrámu. Návrh měl zástupcům obce přinést nový pohled na chátrající a nevyužívanou část Přeštic. Ve svém návrhu jsem pracoval se značně utlumeným významem poutního místa kostela Nanebevzetí Panny Marie a snažil se jeho náboj obnovit. Za tímto účelem chrám doplňuji o ucelenou kompozici, díky níž vytvářím intimní mikrosvět. Navrhuji místo setkávání, usebrání, naslouchání, zpěvu i ticha, místo modlitby. Navrhovaná kompozice svým tvarem a zejména pojednáním střechy nabízí příběh. Nabízí cestu na Golgotu. Nabízí nevšední zážitek pro každého, kdo hledá cestu k poznání.

02 – Agora – Anna Schickerová

Agora je univerzální veřejný prostor, který je většinou zastřešený. V případě této stavby jsem se rozhodla zastřešení vytvořit organickou cestou- stromy. Zároveň funkcí agory je dělit prostor na různé části. Zvolila jsem čtyři základní rozdělení. V části, která se nachází nejblíže kostelu je umístěn prostor pro kulturu v podobě galerie. Na ní volně navazuje část, která zastává gastronomii a nachází se zde restaurace, kavárna a tematické řeznictví. Další část má pro každého jinou funkci, jelikož se jedná o prostor v němž se dají provádět různé aktivity. Například zábavní zóna jež obsahuje pingpongové, billiardové stoly a místo k sezení a prostor na další volnočasové aktivity. Všechny tyto části se přirozeně prolínají v poslední části, která je věřejný prostor. Kde můžou být trhy, divadlo…

03 – Řadové domy – Barbora Zedníková

Jedná se o návrh řadových domů ve městě Přeštice u Plzně. Na místě bývalého areálu Přeštického prasete vzniknou dvě řady domů naproti sobě. Tímto zásahem se vytvoří místo pro bydlení a život až pro sto lidí. Řada při ulici dotváří uliční čáru a řada domů zasazená v mírně zvlněném terénu a uzavírá prostor mezi domy. Každou řadu tvoří osm domů. Domy při ulici mají vstupy ze strany vnitrobloku i z ulice. Vysoká zídka odděluje předzahrádku od rušné ulice. Oba typy domů mají velké balkony a přístupnou střechu. Okna jsou umístěny tak, aby bylo možné dům snadno větrat, to vytváří průhledy skrz celý dům. Dům zasazený ve svahu je navržen jako split-level, využívá přirozeně zvlněné krajiny. Exteriérové schodiště je umístěno tak, aby přímo vtahovalo do přilehlé zahrady, která se svažuje ke korytu řeky Úhlavy.

04 – Community Living – Veronika Gajdošová

Cieľom tohto návrhu je rehabilitace územia v meste Přeštice. Návrh pracuje s pôvodnými objektmi bytových domov a objektu Přeštického prasete. Dáva si za ciel neničiť ale pretvárať. Pôvodné objekty bytových domov sú doplnené o ďalšie 2 hmoty, ktoré dotvárajú átrium okolo ktorého sa sústredia všetky bytové domy. Pôvodný objekt Přeštického prasete je ponechaný čiastočne a to severno-východným a južno-západným blokom, ktoré sú analogicky vedené rovnakým konceptom ako bytové domy. Bytové domy sú doplnené o 2kk, 3kk bytové jednotky a bývalý objekt Přeštického prasete je navrhnutý ako domov seniorov s variabilitou izieb pre sebestačných aj nesebestačných klientov s kapacitou 30 izieb. Domov je doplnený nadštandardnými službami v parteri ako ordinácie a rehabilitačné centrum.

05 – Kulturní centrum a tržnice – Denis Cheryn

Přeštice jsou sedmitisícové maloměsto na jihu od Plzně. Historicky proslulo produkcí vepřového (slavné plemeno přeštického černostrakatého prasete), ale především dominantou monumentální stavby barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Nedaleko chrámu se nachází areál přeštického vepře s barokní stodolou, jemuž byl vdechnut nový život. Nová budova kulturního centra je částečně zapuštěna do terénu, což umožňuje pohyb a využití jeho střechy, a zároveň rámuje výhled na dominantu města a také okolní krajinu. Barokní stodola po rekonstrukci bude sloužit jako tržnice s kavárnou. Díky promyšlenému urbanismu místa zde vznikl přívětivý veřejný prostor, který tomuto místu velmi scházel. Mohou se na něm konat různé akce: letní kino, divadelní scéna či v zimně kluziště s trhy.

06a – Kulturní centrum Jana Jakuba Ryby – Jan Marek

Přeštický paradox. V nejhodnotnější lokalitě v Přešticích s krásnými výhledy do širé krajiny, hned vedle největšího českého kostela mimo Prahu se nachází provizorně využívaná přežitá budova Přeštického prasete, rozpadající se skladiště a benzinka. Místo areálu Prasete navrhuji zbudovat nové kulturní centrum, které nahradí nebo doplní stávající kulturní zařízení.

06b – Komunitní bydlení – Anna Ladmanová

Bytový dům v Přešticích slouží jako komunitní bydlení pro seniory a rodiny s dětmi. Svým tvarem doplňuje dva již stojící bytové domy a vytváří tak vnitroblok pro setkávání obyvatel všech jednotek. Velké společné prostory domu pak poskytují dostatek prostoru pro trávení společného času. Prosklená fasáda v kombinaci se zakřivením poskytuje výhled na dominantu Přeštic – barokní kostel.

07a – Bytové domy – Matouš Pluhař

Stavba se nachází v obci Přeštice v blízkosti monumentálního barokního kostela. Funkcí stavby je bytovka. Její architektura je ovlivněna rozvlněným barokem. Architektura je ovšem vypuštěna pouze, kde si jí mohu dovolit. Řemeslo sympatických dispozic je zde prvotní. Lodžie, příčné provětrávání, málo chodeb, meandrující prostory. Výraz domu je lehce naivní. Záměrně. Navazuje na výrazné baroko a svým výrazem přispívá do okolí nesmazatelnou stopou. Je svůj sebevědomí, nepodbízí se, nepitvoří.

07b – Bytové domy – Ondřej Pecháček

08 – Kulturní dům – Vitudanish Dara

Práce je zaměřená na nový urbanistický koncept města Přeštice, ve kterém dominuje barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Návrh reaguje na bezútěšný stav „akropole“ způsobené komunistickým režimem a na potřebu kulturně-společenského domu. V urbanisticko-architektonickém řešení se silně propisuje duchovní význam tohoto místa. Bylo usilováno o kompozici, která posílí duchovní charakter místa, obohatí město o nový kulturní zařízení a vytvoří příjemný prostor k pobytu.

09 – Rezidenční čtvrť – Michal Nužnyj

Nyní se na řešeném území v blízkosti kostela nachází budovy postaveny v minulém století. Jejich ambicí bylo konkurovat baroknímu kostelu, avšak dnes tyto objekty chátrají, nebo ztrácejí svůj význam. Budovy narušují spojnici kostela se hřbitovem a nedrží uliční linii, z toho vycházím ve svém konceptu, snažím se tak vytvořit protipól k nynejší solitérní zástavbě návrhem liniové zástavby podél hlavní silnice. Tak vzniká klidné náměstí a do jižního svahu umisťuji řadové domy a volnočasové centrum pro mládež.

10 – Památník a muzeum osvobození 1945 – David Foud

Místem návrhu je prostor vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kde se nachází v současné době nesourodá zástavba z průběhu 20. století a barokní stáje. S ohledem na význam tohoto místa mezi kostelem a hřbitovem a vazbou Přeštic na osvobození v květnu 1945, bylo rozhodnuto o vytvoření návrhu památníku a muzea. Forma objektu je utvořena topografickou architekturou, kde v tomto případě jednotlivé body z mapy představují místa padlých amerických vojáků. Z těchto bodů je utvořen vlastní objekt památníku a muzea, který zároveň pojímá stávající barokní stáje jako artefakt a tichého pamětníka těchto událostí. Památníkem je vnímáno celé vnější prostředí objektu, po kterém se lze volně pohybovat. Pod skořápkou památníku je umístěno muzeum.

11 – Obytná čtvrť – Sonja Lukešová

Cílem této práce je renovace oblasti Přeštické obce, které dominuje barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Návrh navazuje na sousedící panelové domy, nahrazuje bývalé zemědělské družstvo bytovou zástavbou a nově zbudovává rekreační zónu přirozeně doplněnou přilehlým lesem. Dále pak nově zrekonstruovaná stará konírna nabídne komunitní centrum s kavárnou. V návrhu je kladen důraz na oddělení infrastruktury a tím vzniká oblast vhodná nejen k bydlení, relaxaci ale hlavně šťastnému životu.

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT, výstava ateliérových prací – Ateliér Fránek (https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/4304-atelier-franek)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *