Přeskočit na obsah

Komise

Michal Jánský

Michal Jánský

předseda komise kultury a školství

=> více informací <=

Alena Langmajerova

Alena Langmajerova

členka komise kultury a školství

=> více informací <=

Martin Rybár

Martin Rybár

předseda komise koncepce rozvoje

=> více informací <=

Zuzana Froňková

Zuzana Froňková

členka komise koncepce rozvoje

=> více informací <=

Gabriel Kováč

Gabriel Kováč

člen komise pro spolkovou činnost

=> více informací <=

Milan Hájek

Milan Hájek

předseda bytové komise

=> více informací <=

Komise rady jsou poradní orgány zřízené radou obce, města, městyse nebo městské části.

V českém právním řádu jsou komise rady specifikovány v § 122 Zákona o obcích (obecní zřízení) 128/2000 Sb. Status výkonného orgánu obce však mají jen v případě, že jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. Obvykle je komise podřízena radě, za takto svěřenou oblast však odpovídá jinému orgánu: do 31. prosince 2002 byl tímto orgánem okresní úřad, od té doby jím je starosta obce. Na členy komise nejsou kladeny žádné požadavky, jen opět v případě svěření přenesené působnosti je na předsedovi komise požadováno, aby prokázal svou odbornou znalost v dané oblasti. Komise se rozhodují většinou všech členů. Rada není povinna komise zakládat, může je zřizovat a zrušovat dle potřeby.

Město Přeštice zřizuje celkem pět komisí:

  • Bytová komise
  • Komise kultury a školství
  • Komise koncepce rozvoje
  • Komise Zdravého města Přeštice
  • Komise pro spolkovou činnost