Přeskočit na obsah

Zuzana Froňková

architektka, zastupitelka města, členka komise koncepce rozvoje

Email: zuzana.fronkova@spolecne2022.cz

Tel.:

Přeštice

Biografie

V r. 2004 jsem vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze a po několika letech strávených v hlavním městě a na jižní Moravě jsem se v r. 2010 vrátila do rodných Přeštic. Do politiky na komunální úrovni jsem se zapojila v r. 2014 coby členka Komise koncepce a rozvoje a od r. 2018 jako opoziční zastupitelka za Společně 2022. Od r. 2010 do r.2018 jsem pracovala na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a coby architekt – urbanista se podílela na vzniku územně plánovací dokumentace a koncepčních dokumentů města (např. Generel veřejných prostranství), v současnosti se coby architekt – projektant věnuji navrhování převážně rodinných domů a interiérů.

Ve volném čase mě určitě nejčastěji potkáte na toulkách šumavskými pláněmi, ať už pěšky, na kole nebo na běžkách. Kromě lásky k Šumavě a celoživotní snaze po resuscitaci základů flamenca patří k mým největším radostem obdivování kreseb a maleb mého 15 ti letého syna.

Mým plánem je Společně v r. 2022 postoupit z opoziční role do role aktivního uchopení vedení města a udržovat rovnováhu – krotit rozdivočelé představy developerů o jednostranném vytěžování potenciálu města a naopak povzbuzovat k odvážným řešením ve veřejném prostoru a především ve veřejném zájmu.

Spolupráce s veřejností, přizvání obyvatel do řešení projektů, to jsou nezbytné předpoklady pro úspěšnost a smysluplnost záměrů, neboť oni budou konečnými uživateli. Aby mohla být diskuze vedena seriózně, musí se zároveň opírat o odborné názory. Stěžejním cílem je proto zejména vytvoření funkce městského architekta.

„Nikam se nedostanete, pokud si předem nevytvoříte představu.“