Přeskočit na obsah

Zuzana Froňková

Zuzana Froňková

architektka

Email:

Tel.:

Přeštice

Biografie

Ve své dosavadní pracovní praxi jsem poznala práci jak v komerčním sektoru převážně při navrhování interiérů, tak i v samosprávě, kde se již více než sedm let věnuji urbanismu měst. Velmi dobře proto vím, jak má utváření fungujícího, bezpečného a inspirativního prostředí kolem nás zásadní vliv na kvalitu našeho života. A to nejen v našich domech a domovech, ale všude kolem, kde se pohybujeme a žijeme, chceme cítit klid, vidět krásu, čerpat sílu a motivaci. Chtěla bych pomoci s rozvíjením potenciálu veřejného prostoru našeho města, aby se z nefunkčních a zanedbaných parků, náměstí i předprostorů veřejných budov stala opravdu živá a vlídná místa vhodná k setkávání a pobytu, atraktivní pro obyvatele všech věkových kategorií od nejmenších, přes dospívající až po seniory. Abychom nemuseli za „životem“ vyjíždět jinam, naopak, abychom mohli být hrdí, že jsme sami inspirací pro města jiná. 

Nástroj k tomuto cíli vidím v maximální snaze města o využívání dotačních programů, v řádném fungování Komise koncepce a rozvoje města, v regeneraci veřejného prostoru (budov i prostranství) na základě kvalitních architektonických studií, i s možností využití veřejných architektonicko-urbanistických soutěží, a v neposlední řadě v přehodnocení platné územně plánovací dokumentace města (územní plán, regulační plán) za účelem jasné vize o dalším rozvoji a směřování města.

„Nikam se nedostanete, pokud si předem nevytvoříte představu.“

Co vás přinutilo kandidovat?

Asi geny… nedokážu se smiřovat s věcmi, které mi vadí, se kterými se neztotožňuji… a rezignovaně je přijímat, aniž bych se aspoň pokusila je změnit.

Proč SPOLEČNĚ 2022?

To je přece všem ženám a dívkám jasné – kde jinde potkáte na schůzi tolik zajímavých, inteligentních a atraktivních mužů pohromadě…??

Jaký vztah máte k Přešticím? Jak dlouho zde žijete?

Z porodnice ve Stodě mě odvezli rovnou do paneláku v Přešticích. Brzy ráno (skoro ještě v noci) mě mamka vozila kolem sídlištní kotelny šumící padajícím popílkem do jeslí, pak nás tudy vodila do školky. Do základní školy už jsem chodila sama, protože se nikdo tehdy nemusel bát, že kvůli nesnesitelné dopravě nepřejdu sama silnici. Na gymnázium do Plzně jsem z Přeštic 4 roky denně dojížděla…a rovnou z vlaku dobíhala na zkoušky pěveckého sboru Carmina, se kterým jsem absolvovala mnoho krásných koncertů, zájezdů a úžasných setkání. Během studia VŠ v Praze jsem se do Přeštic vracela na víkendy vlakem nebo autobusem…a po kratší životní zastávce mezi vinicemi jižní Moravy jsem se do Přeštic v roce 2009 znovu vrátila, i s malým synem. Chodil zde do školky k úžasným paním učitelkám, které ho naučily nejen správnou výslovnost, ale vše, co bude k životu potřebovat. Teď zde navštěvuje základní školu, ZUŠku, různé kroužky…asi před rokem sebevědomě prohlásil, že chce být jednou starostou, protože mu tu dost věcí vadí:-)…má možnost srovnávat nabídku v jiných městech – na jižní Moravě, v Klatovech, v Sušici…a nechápe, proč u nás nic podobného nefunguje, zato některým podivnostem se tu daří až příliš. Já to nechápu také. I proto kandiduji.

Jaký by podle vás měl být správný starosta?

Člověk, který je inteligentní, chytrý, ale ne vychytralý, zdravě sebevědomý a zároveň velmi pokorný, má přirozenou autoritu i schopnost empatie, kolektivního a sportovního ducha, smysl pro fair play, má sílu přijímat myšlenky a argumenty jiných i prosazovat své vlastní, dokáže rozlišit podstatné a nenechá se zatáhnout do malicherných sporů někoho jiného…prostě ví, na které straně hřiště je míč…a vypadá tak nějak jako Tomáš Chmelík.

Co je Vaší hlavní životní motivací?

Radostná vytrvalost a víra v to, že náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky, jak řekl Marcus Aurelius. A naše činy, dodávám já.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na Přešticku?

Parkoviště u hřbitova. To není ironie. Myslím, že prostor mezi chrámem a hřbitovem je nejkrásněji položeným a historicky i urbanisticky nejcennějším místem v Přešticích…a mým snem je, aby se z této lokality stala plnohodnotná a reprezentativní vstupní část města, využívající její potenciál – ať už důstojnou novou zástavbou, kvalitou veřejných prostranství nebo odstraněním vizuálního reklamního smogu.

Jaký úspěch byste si ve volbách přál/a pro Společně 2022? A jaký si myslíte, že je reálný odhad?

Samozřejmě co největší, proč bychom si měli přát malý úspěch? Musíme být realisti – ale jak zpívá Petr Hapka: Největší přání jsou jen ta skrytá.