Přeskočit na obsah

Milan Hájek

pracovník charity, člen bytové komise města

Email: milan-hajek@post.cz

Tel.:

Přeštice

Biografie

Milan Hájek narozen 16.4. 1960, manželka Růžena 50 let, mám syna – Jiří (26 let), žiji v Přešticích a v současné době pracuji jako provozní technik Oblastní charity v Klatovech.

Po ukončení Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a absolvování jednoroční základní vojenské služby jsem v roce 1986 nastoupil do vývojového oddělení měřící techniky výrobce televizních a rozhlasových vysílačů Tesla Hloubětín. Z důvodu nedostupnosti vhodného bydlení v Praze jsem se s manželkou vrátil v roce 1990 do Přeštic a nastoupil jako učitel odborných předmětů na dopravní průmyslovce. V roce 1997 jsem pak přešel na pozici technika radioreléových spojů k Českým radiokomunikacím. Zásadní vliv na můj další profesní život měly rozsáhlé povodně v roce 2002, kdy mi byla nabídnuta práce v povodňovém štábu Diecézní charity Plzeň. Zde jsem prožil nejkrásnější chvíle života při pomoci potřebným lidem. Náš kolektiv byl tvořen řadou upřímných, skromných, nenápadných ušlechtilých a obětavých lidí, kteří nejsou zahledění do sebe, ale na prvním místě vidí člověka ve složité životní situaci, jenž potřebuje podat pomocnou ruku. Tato zkušenost mě motivovala k pokračování v této práci. Chtěl bych se problematice potřebných věnovat i v případě mého zvolení do městského zastupitelstva a naplňovat slova řeckého filosofa Platóna: “Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.”

K mým zálibám patří sport – jízda na kole, tenis, pěstování zeleniny, četba.