Přeskočit na obsah

Milan Hájek

Milan Hájek

pracovník charity

Email:

Tel.:

Přeštice

Biografie

Milan Hájek narozen 16.4. 1960, manželka Růžena 50 let, mám syna – Jiří (26 let), žiji v Přešticích a v současné době pracuji jako provozní technik Oblastní charity v Klatovech.

Po ukončení Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a absolvování jednoroční základní vojenské služby jsem v roce 1986 nastoupil do vývojového oddělení měřící techniky výrobce televizních a rozhlasových vysílačů Tesla Hloubětín. Z důvodu nedostupnosti vhodného bydlení v Praze jsem se s manželkou vrátil v roce 1990 do Přeštic a nastoupil jako učitel odborných předmětů na dopravní průmyslovce. V roce 1997 jsem pak přešel na pozici technika radioreléových spojů k Českým radiokomunikacím. Zásadní vliv na můj další profesní život měly rozsáhlé povodně v roce 2002, kdy mi byla nabídnuta práce v povodňovém štábu Diecézní charity Plzeň. Zde jsem prožil nejkrásnější chvíle života při pomoci potřebným lidem. Náš kolektiv byl tvořen řadou upřímných, skromných, nenápadných ušlechtilých a obětavých lidí, kteří nejsou zahledění do sebe, ale na prvním místě vidí člověka ve složité životní situaci, jenž potřebuje podat pomocnou ruku. Tato zkušenost mě motivovala k pokračování v této práci. Chtěl bych se problematice potřebných věnovat i v případě mého zvolení do městského zastupitelstva a naplňovat slova řeckého filosofa Platóna: “Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.”

K mým zálibám patří sport – jízda na kole, tenis, pěstování zeleniny, četba.

Co vás přinutilo kandidovat?

Ke kandidatuře jsem se rozhodl po delším přemýšlení na základě oslovení členů voleného orgánu města kandidujících za SPOLEČNĚ 2022.

Proč SPOLEČNĚ 2022?

Na kandidátce SPOLEČNĚ 2022 jsou lidé ochotní a schopní komunikovat s ostatními a nést spoluzodpovědnost za rozvoj našeho města.

Jaký vztah máte k Přešticím? Jak dlouho zde žijete?

V Přešticích žiji od svého narození s přestávkou 9 let, která zahrnuje období mého studia, vojenské služby a prvního zaměstnání. Cítím se tu velmi dobře, mám zde své přátele, a proto jsem nikdy o změně bydliště neuvažoval.

Jaký by podle vás měl být správný starosta?

Starosta by měl být člověkem čestným, pravdomluvným a pokorným člověkem, který si je plně vědom svých limitů a zároveň se nebojí kroků do neznáma, pokud je přesvědčen o jejich nezbytnosti a správnosti.

Co je Vaší hlavní životní motivací?

Hlavní životní motivací pro mě je konání dobra.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na Přešticku?

Mým nejoblíbenějším místem je kopec nad Přešticemi, kde stával rozhlasový vysílač. V dětství byl častým cílem společných vycházek s mým otcem, odkud je nádherný výhled na okolní krajinu a v případě dobré viditelnosti se naskýtá možnost spatřit vrcholky krásné Šumavy.

Jaký úspěch byste si ve volbách přál/a pro Společně 2022? A jaký si myslíte, že je reálný odhad?

Samozřejmě si přeji co nejvíce mandátů pro naše uskupení. Byl bych rád a spokojen za 3 mandáty.