Přeskočit na obsah

Vydáváme noviny Přeštice SPOLEČNĚ

Vydáváme naše volební noviny Přeštice SPOLEČNĚ, kde si můžete přečíst články našich kandidátů na různorodá témata. Zde na webových stránkách pak najdete články v nekrácené podobě. Tištěné noviny můžete dostat na našich akcích či od našich kandidátů v ulicích města. Anebo nám napište, doneseme Vám je do schránky.

Přeštice SPOLEČNĚ ke stažení:


Slovo lídra – Tomáš Chmelík

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a na konci září nás čekají další komunální volby. V ruce právě držíte předvolební noviny pro mnohé z Vás již dobře známého uskupení SPOLEČNĚ 2022. Na následujících řádcích bychom Vás rádi ve zkratce seznámili nejen s našimi aktivitami v uplynulém období, ale především s naší vizí a plány do budoucna. 

SPOLEČNĚ 2022 není v Přešticích žádným nováčkem. O Vaši důvěru jsme usilovali již v minulých volbách. Celá řada našich kandidátů se ale účastnila zasedání zastupitelstva a byla ve veřejném prostoru aktivní již dávno předtím. Dlouhodobě se připravujeme. Účastníme se vzdělávacích akcí, workshopů a sbíráme zkušenosti. Bereme výkon našich funkcí vážně a zodpovědně. A i přesto, že jsme po volbách v roce 2018 skončili v opozičních lavicích, jsem přesvědčen, že jsou za námi vidět reálné výsledky naší práce. O tom více v samostatném článku.

Jedním z hlavních poučení pro nás bylo, že v neuvolněné funkci máme jen málo prostoru realizovat naše plány. V nabitém pracovním rozvrhu v kombinaci s osobním životem zbývá jen velmi málo času nao práci pro naše město v takové kvalitě, v jaké bychom si přáli. I přesto jsme se často na úkor našich nejbližších snažili našemu městu věnovat maximum energie. Třeba v případě plánované výstavby průmyslového parku v zóně ve směru na Skočice, či obalovny asfaltových směsí. Není nám totiž lhostejné, co se kolem nás děje.

Na našich webových stránkách si můžete projít náš volební program. Někdo může oprávněně namítat, že svým rozsahem přesahuje jedno volební období. Považuji však za důležité Vám občanům předložit program v takovém rozsahu, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, co od nás může očekávat. Zároveň také dokument, který obsahuje konkrétní kroky a projekty. Naše vize tak není pouze předvolebním programem, ale zároveň plánem a návodem pro nás samotné, kam v následujících letech směřovat. Několikabodové a často obecné teze nepovažuji pro vedení sedmitisícového města za dostatečné.

Neříkám, že v Přešticích je vše špatně. Že musí proběhnout revoluce. Přeštice jsou krásné a bezesporu úspěšné město. V mnohém by ale mohly být dál. Vedení města potřebuje po osmi letech ve stejném složení nový impuls a energii. Nové tváře, které přinesou nové přístupy a budou se věnovat agendám, které byly dosud upozadňovány. To my bezesporu přinášíme. 

Věřím, že se nám podařilo dát dohromady skutečně silný a energický tým, který má klíč k lepšímu městu. Věřím, že máme šanci uspět a postupně a koncepčně posouvat Přeštice dál směrem k vizi, kterou určuje aktuální strategický plán. Tedy “Přeštice jako harmonicky se rozvíjející centrum regionu jižního Plzeňska s aktivní občanskou společností.” 

Pojďte do toho s námi!

Váš

Tomáš Chmelík

zastupitel města

lídr kandidátky SPOLEČNĚ 2022


I v opozici jsme byli aktivní

Ač bylo uskupení SPOLEČNĚ 2022 na mapě přeštické komunální politiky nováčkem, její zástupci se ihned a s vervou vrhli do práce. Jedním z prvních návrhů našich zastupitelů Tomáše Chmelíka a Zuzany Froňkové byl podnět k vytvoření elektronického úložiště pro podklady na jednání zastupitelstva, které byly do té doby tisknuty každému zastupiteli. Ušetřili jsme tak za poslední čtyři roky stohy papíru.

Byli jsme také jedním z mála uskupení, možná jediným, kterému se podařilo svými členy obsadit všechny komise a výbory. To zejména díky tomu, že jsme kandidátku stavěli především na lidech, kteří měli skutečně chuť se na dalším dění ve městě podílet. V kontrolním výboru zodpovědně působil Michal Švihla, v tom finančním zase Tomáš Kubík. V komisích pak v té bytové Milan Hájek, v komisi pro spolkovou činnost Gabriel Kováč, v komisi koncepce rozvoje Zuzana Froňková, v komisi kultury a školství Kateřina Polívková a v komisi Zdravého města Soňa Benešová. A měli jsme i další, na které místo bohužel nezbylo. 

O tom, že jsme naši roli vzali zodpovědně svědčí i téměř stoprocentní docházka našich zastupitelů na řádných i pracovních jednáních zastupitelstva. Díky tomu se nám dařilo vnášet do jednání vlastní nápady a myšlenky pramenící z našeho programu. Například úprava a zjednodušení dotačního programu pro spolky a pravidelné setkávání spolků s vedením města, zavedení aplikace Mobilní rozhlas, podpora Územní studie sídelní zeleně či monitoringu ovzduší ve městě a mnohé další. Velmi tomu napomohla i kultivace jednání zastupitelstva a konání zastupitelstev pracovních. Za to děkujeme.

Těmi nejvýraznějšími zásahy do dění ve městě byla zajisté petice proti developerské výstavbě průmyslového parku ve směru na Skočice a také aktivity směřující k zamezení výstavby obalovny asfaltových směsí na okraji města ve směru na Žerovice. Město v obou případech v zárodcích nepodnikalo žádné kroky, a tak jsme vyslyšeli volání některých občanů a zejména pod taktovkou Martina Rybára vzali koordinaci aktivit do vlastních rukou. V obou případech jsme totiž neviděli zásadní přínos těchto projektů pro naše město, ba naopak.

Před minulými volbami možná panovaly obavy z naší nezkušenosti, nebo lidé neměli představu, co od nás očekávat. Věříme, že jsme v průběhu uplynulých čtyř let prokázali, že jsme uskupením aktivních lidí, kterým rozhodně není lhostejné co se v našem městě děje a že máme dostatečnou odbornost a že jsme připraveni pro naše občany pracovat i ve vedení města.


Proč chodit na zasedání zastupitelstva? – Michal Švihla

V září máte možnost opět volit své zástupce, kteří vás budou reprezentovat v patnáctičlenném rozhodovacím orgánu obce – zastupitelstvu města (dále jen ZM). Zastupitelé, které si zvolíte, sdělují Váš názor především prostřednictvím hlasování během svého veřejného zasedání. Tam se schvalují nejdůležitější dokumenty ovlivňující chod města. Jedná se především o rozpočet města, obecní vyhlášky, pravidla pronájmů bytů, způsob přidělování městských dotací, správu složek města. I všechny prodeje městských nemovitostí (pozemků a bytů) musí projít schválením ZM. Zásadní je také projednávání územního plánu, který stanovuje, co kde může být postaveno a za jakých podmínek, včetně plánování výstavby občanské vybavenosti. Zasedání ZM musí být ze zákona minimálně jednou za 3 měsíce. Ze zasedání se dělá on-line přenos a pořizuje zápis, který je na internetových stránkách města. V zápisu není ale vidět, kdo jak hlasoval, pouze se uvádí skóre hlasování. Přestože jiná města již běžně zpřístupňují videozáznamy zasedání ZM pro lepší veřejnou kontrolu, vedení Přeštic se k tomuto kroku ještě stále nerozhodlo.

Jak jsem již uvedl, zasedání ZM jsou veřejná. Každý volič se může osobně přesvědčit, jakým způsobem vybraný zastupitel hájí jeho zájmy v konkrétních probíraných tématech. Zákon umožňuje občanům se k projednávaným tématům ptát a vyjadřovat se. Osobně chodím na zasedání ZM pravidelně více než deset let. Původně více navštěvovaná zasedání s bouřlivějšími debatami mezi zastupiteli se za poslední dvě volební období uklidnila. Nyní i díky předjednání klíčových bodů na neveřejných pracovních zasedáních ZM se jako občan o projednávaných tématech dozvím pouze základní informace. Kritická místa se již tolik na veřejném zasedání nediskutují a zůstávají více skryta. Tato debata mi trochu chybí. Pozoruji změnu v počtu diváků. V hledišti nás bývá poslední dobou z celých Přeštic do 10 lidí. To rozhodně není mnoho. To občané Přeštic svým zastupitelům tolik důvěřují? Nebo je voličům jedno, jakým způsobem zastupitelé za občany rozhodují? Popřípadě dostáváte od Vámi zvolených zastupitelů průběžné informace?  

Ať je to tak či jinak, určitě je zajímavé si například poslechnout vystoupení developera, který požaduje souhlas zastupitelů s navýšením jeho právě stavěných bytových domů o jedno podlaží. Neméně zajímavé jsou reakce jednotlivých zastupitelů včetně odůvodnění paní zastupitelky – architektky, která vyjmenovala, co vše musí být splněno podle stavebních regulí, ale developer nemá vyřešeno. Poslední dobou zaznamenávám diskuzi ohledně vyvěšení ukrajinské vlajky na radnici. I to se na zasedání zastupitelstva řešilo a schvalovalo včetně celkem vášnivých vystoupení značné části zastupitelů odůvodňujících, proč jsou pro vyvěšení či proti.

Určitě by bylo ku prospěchu věci, kdyby se více občanů účastnilo zasedání. Zde vidím i rezervy na straně města. Člověk musí aktivně vyhledávat, aby zjistil, kdy se zasedání ZM koná. Dále je předem zveřejňováno velice málo informacích k projednávaným bodům.  

Velice mě potěší, pokud se s vámi budu potkávat na příštích zasedáních ZM. Určitě se vám investovaný čas vyplatí. Budete mít přehled, informace z první ruky s možností se zeptat či přímo svým podnětem ovlivnit rozhodování zastupitelů.  Takže chcete to jenom hodit nebo i vědět, co se s vaším hlasem stalo?


Komunikace města s občany – Gabriel Kováč

Jednou z priorit v našem programu je zásadní změna komunikace města s občany. V současné době město disponuje vpodstatě dvěma oficiálními, digitálními kanály, kterými s občany může město komunikovat. 

První jsou webové stránky města. Tyto stránky bohužel již nesplňují požadavky současného využití nových technologií. Web není připraven pro mobilní zařízení, která dnes využívá drtivá většina uživatelů. Druhou Achillovou patou je diskuzní fórum, které je víceméně mrtvé. Pokud by ho již uživatelé chtěli využít a registrovat se, musí podstoupit poměrně složitou registraci, jejíž ověřovací kroky a zejména potřeba je v dnešní době celkem diskutabilní.

Druhou možností je tzv. Mobilní rozhlas – Munipolis. Využití této služby jsme měli v programu již před čtyřmi lety. Naši zastupitelé ji dokázali vedení města představit a zdárně uvést společně s KKC do provozu. V současné době je však aplikace pro mnohé téměř nepoužitelná. Feed aplikace je zahlcený nesystematickým zveřejňováním událostí a zpráv, takže uživatel nemá možnost příspěvky filtrovat. Denně mu tak může přijít i několik příspěvků, které pro něj nemusí být relevantní, takže ho neustálé upozornění aplikace odradí a aplikaci vypne.

My bychom ve spolupráci s našimi členy, kteří mají zkušenosti s online marketingem a správou komunikací se zákazníky různých firem, rádi uvedli komunikaci města s občany do 21. století. Základem pro komunikaci města by měla být Facebooková stránka, která by informovala občany o aktuálním dění a dala jim možnost se k událostem svobodně vyjádřit. Důležitá je také revize současné webové prezentace a v neposlední řadě změna koncepce využití aplikace Munipolis, aby byla občanům k užitku. Zároveň také stoprocentní využití potenciálu služby a interakce s občany pomocí pružných odpovědí na podněty zaslané občany. 

Dnes existuje neuvěřitelné množství chytrých řešení. A s pomocí know how našich členů dokážeme zajistit to, aby služby pracovaly pro nás a pomohly ke spokojenějšímu životu v našem městě. Nyní občané nemají téměř žádnou možnost zpětné vazby ke krokům vedení města, kterou považujeme za nesmírně důležitou pro to, aby město neztratilo kontakt se svými občany a vědělo, jaké problémy místní pálí. To bychom rádi změnili.


Veřejná prostranství a zeleň – Zuzana Froňková

Město nemá komplexně zpracován přehled svého nemovitého majetku ani strategii péče o něj. V důsledku toho se rozhoduje nekoncepčně a nepřehledně. Nejen pozemky, ale i budovy často nevyužívají svůj potenciál. 

Součástí naší vize je mít mapu městského majetku, a varianty strategie nakládání s ním. Vytvoříme Generel veřejných prostranství ve městě a zaměříme se na jejich revitalizaci. Zpracujeme projekty regenerace všech přeštických sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných prostranství, především zeleně, chodníků, komunikací i parkovišť a doplňování potřebného vybavení (mobiliář, herní prvky aj.). U nevyužívaných městských pozemků a budov umožníme a budeme podporovat jejich alternativní využití, a to i krátkodobé.

Na základě zpracované Studie sídelní zeleně vytvoříme akční plán, podle něhož budeme na pravidelné bázi obnovovat a doplňovat zeleň ve městě pro zlepšení klimatu i možnost relaxace. V první etapě se zaměříme na park Kosmonautů, v dalších etapách pak např. příměstský relaxační park Cihelna či krajinný park v nivě řeky Úhlavy. Zpracujeme projekty regenerace všech velkých přeštických sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných prostranství, především zeleně, chodníků, ulic i parkovišť.

Veřejné investice je vhodné konzultovat s městským architektem, zřízení jeho funkce považujeme ve městě velikosti Přeštic za samozřejmost. 

U klíčových a strategických projektů budeme trvat na realizaci architektonické soutěže. Tou zásadní, na které začneme pracovat, je revitalizace Masarykova náměstí a využití areálu ZD Kbel na Pohořku.

Vytipujeme vhodné lokality pro obnovení historických cest, zelených rekreačních tras, které by propojily město s okolní krajinou a zároveň umožnily prostup přírody městem. Jako součást podpory trávení volného času a možnosti procházek a výletů v okolí města se zaměříme na možnost dostupnosti oblastí Vícova, Střížova a Obecního lesa.

Jednotnou vizuální identitou města pod dohledem městského architekta budeme bránit vizuálnímu smogu, zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost samotného města.


Energie a úsporná opatření – Martin Rybár

Energie hýbou světem a našimi životy. A dnes nás přímo ohrožují. Tedy jejich cena. Vyhnout se v předvolebním programu tomuto tématu nelze, zároveň jsme ve SPOLEČNĚ 2022 vždy hráli poctivou hru a nelhali. Proto Vám nebudeme slibovat nesplnitelné, naopak bychom na následujících řádcích rádi popsali, co město může udělat a hlavně co by udělat podle nás mělo.

První problém, kterému bude příští vedení města čelit jsou zvyšující se výdaje na provoz města jako takového, protože bude nutné připravit rozpočet na příští rok. Již nyní některé kraje, města a obce volají o pomoc, protože při současných cenách energií jim reálně hrozí nedostatek financí na svícení a vytápění. V takovém případě budou nuceny osekávat výdaje do údržby majetku, na dotace pro spolky a na investice. I v případě zastropování cen energií je jasné, že náklady našeho města výrazně vyletí několikanásobně. V kontextu této situace se chceme zaměřit na úspory. Provedeme komplexní energetický audit města a zjistíme, kde může město ušetřit. I pokud se situace na trhu s energiemi vrátí do normálu, pomůžou nám tato opatření do budoucna.

Přeštice z městského rozpočtu modernizovaly soustavu CZT (Centrální zásobování teplem) a jejím napojením na bioplynovou stanici na Střížově zabezpečily bytům v současnosti teplo, které je jedno z nejlevnějších v republice. A bylo to správné rozhodnutí! Celá investice stála přes 20 milionů korun z veřejných peněz, kdy přímo z našeho rozpočtu šlo 70%.

Pokud jsme takto z městského rozpočtu, a tedy peněz nás všech, investovali do energií pro obyvatele bytů, je naší povinností pomoci i obyvatelům rodinných domů a domů nenapojených na CZT. Budeme tedy snažit prověřit a zajistit možnost napojení dalších objektů včetně rodinných domů na soustavu CZT. Další z cest, kterou město má, je pomoci těmto lidem k úspornějším domům. Zřídíme bezplatnou poradnu, která obyvatelům města pomůže nejen spořit okamžitě, ale zároveň jim pomůže zorientovat se v již existujících různých programech na podporu domácností a firem. Protože ne každý má dnes vlastní finance které by do tohoto mohl investovat připravíme vlastní podpůrné programy a bezúročné půjčky, aby všichni obyvatelé reálně co nejvíce uspořili. A nejen to, budeme se snažit aktivně pomáhat všem občanům našeho města srazit rostoucí účty za energie! Město musí pomáhat a my nenecháme obyvatele Přeštic padnout.

Díváme se ale také do budoucna! Chceme podporovat místní elektromobilitu, úsporná opatření na budovách a práci s vytápěním. To jsou jen jednotlivé střípky mozaiky, která v případě dobré práce vytváří kvalitní a funkční celek. Chceme mít ve vybraných lokalitách dobíjecí stanice pro elektromobily a pokud pro potřeby města pořídíme výhodně elektromobil, chtěli bychom, aby část energie čerpal ze solárních panelů, které chceme umístit na další střechy veřejných budov. Město aktuálně využívá teplo z kotelen využívajících bioplyn ze Střížova. Prověříme možnost rozšíření podobné technologie i do dalších výtopen v Přešticích a budeme se snažit rozšířit spolupráci s dalšími možnými výrobci bioplynu v okolí.


Kultura a volnočasové aktivity – Alena Langmajerová

V Přešticích je delší dobu budovaná pestrá kulturní činnost. Stávající nabídka zahrnuje besedy, přednášky i různorodé kurzy pro veřejnost. Aktivitu nelze upřít Kulturnímu a komunitnímu centru, Domu historie Přešticka, Spolku pro záchranu historických památek Přešticka ani městské knihovně. Účast na všech programech bývá vždy výrazná, ať už jde o děti či dospělé. Je znatelné, že obyvatelé s chutí využívají programy místních organizací. Město, potažmo mikroregion Přešticko, má svým občanům co nabídnout pro trávení jejich volného času. Příležitost v doplnění vidíme v aktivizaci a realizaci podnikatelských nápadů občanů. Mně osobně velice chybí reprezentativní sál pro pořádání společenských akcí či koncertů. 

Zavedené aktivity budeme nadále podporovat a posilovat zejména jejich propagaci tak, aby formát reklamy odpovídal charakteru akce a oslovil správnou skupinu lidí. Neméně důležité je i vhodné načasování. Propagaci chceme podpořit i novou ikonografikou vytvořenou souběžně s konceptem jednotného vizuálního stylu města. S tím úzce souvisí i vytvoření nových komunikačních kanálů a posílení online komunikace.

Samostatnou kapitolou, kde v posledních letech cítíme nedostatečnou podporu ze strany zřizovatelů, je podpora sportovních oddílů. Místním sportovním klubům k vybudování stabilní členské základny mnohdy chybí kvalitní a moderní zázemí. Nabídku sportovních klubů si obyvatelé často nedokáží ani dohledat, natož zjistit podrobnější informace či harmonogram lekcí. Naším cílem proto je i zavedení jednotného rezervačního systému a tím propojit služby a přiblížit je občanům. Vize nedaleké budoucnosti tak nabízí široké pokrytí volnočasových aktivit a jejich ucelený přehled.  

Mikroregion Přešticko není jen o kulturních či sportovních akcích. Jeho společenský dosah vnímám i v propagaci turistických cílů a pravidelných výprav za pamětihodnostmi okolí. Návštěvníky do města mohou přilákat nově značené turistické trasy, dobudování sítě cyklostezek, ale třeba i ohlas chovu přeštických prasátek, který má stále velký dosah.   

Vzhledem k mým zkušenostem v oblasti marketingu a propagace věřím, že pokud zapracujeme na propojení a rozšíření dosavadních služeb, vytvoříme přehledné prostředí a posílíme propagaci vůči všem věkovým skupinám, dokážeme vytvořit opravdu dynamickou a profesionální proměnu.

Mikroregion Přešticko má velký potenciál v oblasti volnočasových aktivit nejrůznějšího formátu i charakteru. Vnímám za velmi důležité ochránit regionální kulturní specifika, připomínat kulturní tradice a zároveň moderně propojit dotčené oblasti a zpřístupnit je všem generacím.


Bezpečnost ve městě – Tomáš Kubík

Rodina a především pak děti pro mne hrají v mém životě klíčovou a nenahraditelnou roli. Rodina je pro mne místem, kde člověk může nacházet lásku, porozumění, podporu, ale i úctu k sobě a ostatním, přátelství, pocit jistoty a bezpečí, sebepoznání, je místem kde může čerpat novou energii a kde si může uvědomit, že sám lidský život, ta možnost být tady, je tím největší darem, který může být. 

A protože děti a rodina jako taková jsou pro mne nenahraditelnou součástí mého života, jsou oním ostrovem, kde nacházím vše podstatné pro svůj život, tak chci pro ně zajistit maximální možný pocit bezpečí a s tím jejich spokojený život nejen v našem městě. Chtěl bych, aby si měly rodiny a děti kde hrát, sportovat, vzdělávat se, navštěvovat se, trávit volné chvilky apod., a aby to vše bylo bráno jako samozřejmost.    

Současnost nám však přináší mnoho výzev, mnoho pozitivního, ale taktéž hrozby. Sami určitě vnímáte aktuální situaci ve světě, nejen na Ukrajině, a nejen z pohledu ekonomického dění, kdy právě v této době by mělo být zajištění bezpečnosti nás všech, i z pohledu ekonomického a hospodářského, jedním ze zásadních cílů, které bychom měli mít.

Již 24 let se pohybuji ve státních službách v oblasti bezpečnosti. Zabývám se primárně problematikou potírání těch nejzávažnějších forem hospodářské a finanční kriminality, ale cizími mi nejsou ani další jako např. organizovaný zločin, terorismus a extremismus a kyberkriminalita, která je obzvláště v současné době velkým fenoménem.

Své dlouholeté zkušenosti a vědomosti ve zmíněných oblastech mohu uplatnit ve službách pro město Přeštice, které je mým rodným městem, městem kde jsem vyrůstal a kde v současné době žiji. S ohledem na skutečnost, že sám s manželkou vychovávám tři děti, a snad dobře, domnívám se, že i k tématu rodin a s tím spojeného mám co říci a nabídnout.

Chci, aby město Přeštice bylo bezpečným městem pro život nás všech, neb šťastná a spokojená rodina tam, kde bezpečno jest.


Město a senioři – Milan Hájek

V Oblastní charitě Klatovy pracuji od povodní v roce 2002, kdy bylo zapotřebí pomáhat velmi širokému okruhu obyvatel našeho regionu, kteří byli postiženi touto přírodní katastrofou. Materiální prostředky na opravu a nové vybavení domů byly financovány z veřejných sbírek a z příspěvků zahraničních charit. V současné době se na většinu pracovního úvazku věnuji zdravotně těžce postiženým imobilním klientům, kteří se neobejdou bez pomoci jiné osoby. Každý den se přesvědčuji o nutnosti zvýšené péče o výše uvedenou skupinu obyvatel i seniorů. Zažívám radost z pomoci potřebným lidem a jsem svědkem toho, že je radost opětována, takže je jasně vnímat i jiné, důležitější hodnoty, než se jeví v dnešním světě peníze a majetek. Mám na mysli lásku a vděčnost. Vděčnost je slovo, které při své práci cítím velmi silně. Tato vlastnost dokáže naplnit lidské srdce dlouhotrvající radostí, dodává člověku mnoho sil a umožňuje mu poznat mnoho skutečností, které by jinak zůstaly skryté. Jsem přesvědčen, že je mým posláním pomoci nalézat lidem zdroj naděje a motivaci ke konání dobra, jenž přináší radost nejen obdarovanému. V případě svého zvolení do zastupitelstva budu podporovat zejména aktivity Klubu seniorů v Přešticích, možnost zvyšování znalostí a mobility seniorů.

Na seniory totiž náš program myslí hned v několika bodech. SeniorTaxi, které pomůže obyvatelům s omezenou mobilitou v pohybu městem například na nákup nebo k lékaři. Měli jsme to již v minulém volebním programu a podařilo se nám prosadit uskutečnění tohoto záměru v letošním roce. Chceme také zřídit funkci Seniorské ombudsmana s pravidelnými úředními hodinami, který bude k dispozici pro seniory v nouzi. Pomůže s orientací v administrativě, s podáváním žádostí, s dávkami a případně dalším poradenstvím. Bude úzce spolupracovat s Kulturním a komunitním centrem a s Klubem seniorů Přeštice. Chceme zřídit pobočku univerzity třetího věku a seniory co nejvíce zapojovat do dění v Přešticích. A nejen to, chceme zahájit sérii přednášek a kampaň “Přeštice proti šmejdům”, které budou přístupné veřejnosti a budou zpracovávat různá témata, jak nenaletět podvodníkům osobně, na internetu či na telefonu. Tato kampaň zcela jistě napomůže nejen seniorům, ale i ostatním občanům.


Ze zákulisí SPOLEČNĚ 2022 – Michal Jánský

To, že existuje SPOLEČNĚ 2022, je fakt. A to více než čtyři roky starý. Ve svém prvním volebním období organizace získala dva mandáty zastupitelů, dva posty členů výborů a pět postů členů komisí. Ale nechme historii historií a pojďme SPOLEČNĚ nahlédnout do zákulisí současnosti. 

V aktuální struktuře organizace mají své zastoupení manažeři, projektanti, právníci, bezpečnostní, marketingoví i obchodní specialisté, energetici, medici, IT pracovníci. Jedno však mají společné, všichni jsou workoholici. Je zde zastoupena také skupina lidiček starší generace, od které je stále co čerpat. 

Tak asi jako v každé více či méně politické skupině to před volbami “vře”. Tvoří se program, řeší se kandidátky, vybírají se vhodní kandidáti, tiskne se propagační materiál a vykonává se spousta jiných organizačních záležitostí. A řeší se samozřejmě také finance. Ano, všichni chtějí být nejlepší a získat co nejvíce mandátů, nebo míří ještě výš a touží po mandátu starostovském. Nebudu vůbec předstírat, že by to bylo u nás jinak. Jak to však nakonec dopadne, je hlavně na vás, vážení voliči. 

Ale vraťme se zpět k zákulisí. 

Do uskupení jsem přišel, no, spíše jsem se Tomášovi ohlásil, jako nováček. Chvilku jsme se naháněli pomocí telefonu, emailu a jiných komunikačních platforem, ale povedlo se. A jsem tomu velmi rád. Líbí se mi jednoznačně definovaný program organizace a tah na branku, tedy tu politickou, a nebudu zastírat, i věkový profil SPOLEČNĚ 2022. 

Každý z patnácti kandidátů má svůj důležitý “úkol” a to nemluvě i o rodinných příslušnících, kamarádech či podporovatelích SPOLEČNĚ 2022, těm všem patří velké poděkování. 

Nejprve se “rodí” program. Musí být zajímavý, stručný a jasně ukazující na to, co chceme, kdo jsme a za čím si stojíme. Proběhne několik setkání, ať už osobních nebo prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů, vymění se názory a první “nástřel” volebního programu je na světě. Sláva, hurá!

Paralelně s programem se shání finance, to je méně radostné. Není to totiž tak, že byste na “ústředí” napsali, kolik chcete na kampaň, nějaké prostředky jsou vám přidělené a s nimi hospodaříte. O ostatní se musíte postarat sami, je na každém z nás – patnácti kandidujících, kolik může v této drahé době přispět z vlastního rozpočtu. Na výši částky nezáleží. Vše se totiž počítá a samozřejmě přísně eviduje Tomášem. Hurá, máme budget a vracíme se zpět k programu. 

Co vše uděláme a jak to uděláme? V rámci SPOLEČNĚ 2022 jsou vytvořeny týmy. Týmy lidiček ochotných se více zapojit do organizace a samotného předvolebního dění. Mnoho z nás má rodiny, práci a jiné povinnosti či radosti, ale je potřeba tzv. zabrat. Programový, marketingový, eventový tým a volební štáb má na starosti vše kolem volebního dění. Máme rozdělené úkoly, kdo bude komunikovat na venek, kdo se zúčastní povolebního vyjednávání, jazykové korekce, rozvoje volebního programu, organizace předvolebních akcí, událostí a koordinací kontaktní kampaně. Agenda po přečtení možná vypadá jak do amerických voleb, ale věřte, že těch úkolů je snad ještě více.  A to nepodceňujeme americké politiky. Co kandidát, to nápad.

Focení, ach to focení, to je samostatná kapitola. „Já jsem na fotce tlustá“, zvolala jedna kolegyně po cvaknutí fotoaparátu. Odpovím jí: „ty máš jen OTP” (okrasný tukový prstenec) a hned jsou všichni smíchem červení až za ušima. To pak je jedno, jestli je na fotce někdo takoví či makoví. Největší legrace pak byla při natáčení posledního volebního spotu, když si vzpomenu na zvolání „já ušáček malý“ či hlášku „milé aktuality“, tak i teď se musím smát. Někdy vám to, milí voliči, třeba osobně vysvětlím.

A je to tu! Vše je připraveno, objednává se tisk, výlepové plochy, točí se video spoty a ladí se vše na akci Hravé odpoledne pro děti i dospělé v PARKU KOSMONAUTŮ, které se uskuteční 17. 9. 2022. 

Taky neradi čtete dlouhé volební “panflety”? Nebojte se, už to dlouho trvat nebude. Natočili jsme pro vás několik shrnujících videí. Za sebe mohu říci, že to bylo famózní se na něčem takovém podílet. Přinášet v terénu další nápady, jak co natočit, a vám, vážení voliči, sdělit – to mé herecké srdéčko plesalo, jelikož práce v mém osobním životě je také moderátorská, tak věřte, že nápadů přicházela spousta. 

Ve SPOLEČNĚ 2022 doopravdy SPOLEČNĚ táhneme za jeden provaz, provaz, který je na konci zakončen volební urnou. A možná není zakončen, protože tam to může teprve všechno začít. Záleží jen na VÁS.

Ať už se vám náš program líbí či ne, můžete nám věřit, že jdeme do všeho naplno. Náš volební lístek se nachází mezi kandidátkou s číslem tři a pět. DĚKUJEME!


Skočice očima kronikářky Marie Jarolímové

První zmínka o Skočicích pochází z roku 1239. Pan Josef Hess z č.p. 68 byl zvolen 21. června 1945 prvním poválečným předsedou Národního výboru v obci. Prvním i posledním předsedou Místního národního výboru byl od 20. května 1962 pan Václav Vohradský č.p. 54. Od 1. července 1976 došlo ke sloučení obcí Skočice, Žerovice a Zastávka a jsme součástí Přeštic. Po volbách 22-23. října 1976 byl založen pětičlenný Občanský výbor ve Skočicích. V obci působilo několik spolků a organizací : Český červený kříž, Český svaz žen, Hasiči, Myslivci, Zhrádkáři ,Svaz mládeže i KSČ.

 V současné době se do dění obce nejvíce zapojilo SOS (Sdružení občanů Skočic), Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) a Myslivecké sdružení Jama. Každý ze spolků a sdružení má ve svém programu nejen kulturní a společenské  akce, ale i spolupráci s městem Přeštice. Veškeré dění v obci je každoročně zaznamenáno v kronice obce Skočice. V současné době asi nejvíce trápí některé občany Skočic nedostatek pitné vody, hlavně v části obce ,,Pajzovna“. Město Přeštice začátkem roku 2021 navýšilo stavebními úpravami vodojemu u Žerovic – pod rozhlasem – kapacitu na celkových 1 200 m3, záměrem navýšení je vybudování vodovodního řadu nejen do Žerovic, ale i do Skočic.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *