Přeskočit na obsah

Plavecký bazén v Přešticích

Otázka, zda bude v Přešticích plavecký bazén, byla častou vznášeným dotazem nejen před volbami, ale i po nich. Rád bych Vás touto cestou zcela otevřeně informoval o aktuálním stavu projektu.

Projekt bazénu v Přešticích jsem v jeho přípravách při výhledu získání 90 milionové dotace dlouhodobě podporoval. V průběhu posledních let ovšem do přípravy projektu zasáhlo několik neočekávaných událostí. Zejména pak celosvětová pandemie onemocnění COVID-19 a válka na Ukrajině, které vyvolaly hospodářskou recesi a energetickou krizi nejen v ČR, ale v celé Evropě. Související růst cen stavebních materiálů a kolaps energetického trhu pochopitelně velel k obezřetnosti i ve vztahu k projektu bazénu. A troufnu si tvrdit, že v rámci celého zastupitelstva panovala shoda nad tím, že bazén chceme, nicméně ne za každou cenu.

Období, kdy bylo nutno učinit vzhledem k termínům a lhůtám dotačního titulu Národní sportovní agentury vyšlo ne zcela vhodně do období komunálních voleb. Ještě před volbami jsme získali aktualizovaný rozpočet stavby, který z posledního údaje cca 138 mil. Kč vzrostl na 185 mil. Kč. Taktéž byla aktualizována provozní studie, která předpokládala v tzv. střední očekávané variantě každoroční provozní ztrátu zařízení ve výši 3,2 mil. Kč. Město tak stálo před rozhodnutím, zda do tohoto projektu vložit z vlastních prostředků cca 95 mil. Kč. Končící vedení města rozhodnutí neučinilo a ponechalo jej na novém vedení města.

Po nástupu do funkce jsme se začali se stavem projektu okamžitě seznamovat. Prvním zjištěním bylo, že nejzazší datum zahájení veřejné zakázky a splnění podmínky podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem stavby do konce roku 2022 bylo ještě před naším nástupem do funkce. Prvním úkolem tedy bylo získat čas a prodloužení této lhůty. To si mi po osobní komunikaci s místopředsedkyní NSA podařilo.

Následně jsme začali pečlivě analyzovat stav připravenosti projektu a také dopad projektu na rozpočet města a jeho výhled na roky následující. V případě připravenosti projektu jsme narazili na skutečnost, že projekt neřeší napojení bazénu na centrální soustavu zásobování teplem (CZT). To mělo být řešeno následně. Dané jsme bezprostředně konzultovali s provozovatelem soustavy společností B+T. Výsledkem bylo, že současné soustava nemá kapacitu pro plný provoz bazénu v zimním období a bude nutné realizovat i záložní zdroj. Navíc zařízení v zimních špičkách poběží primárně na zemním plynu, což povede k navýšení ceny tepla a její rozpuštění mezi všechny občany CZT využívající. Celkové náklady na připojení a záložní zdroj byly odhadovány na dalších cca 8 mil. Kč.

Dalším zvažovaným faktorem byl dopad projektu na finance města jako takové. Je zřejmé, že realizace by do budoucna znamenala podstatné omezení investiční kapacity města na další projekty města. A těch je v zásobníku celá řada – modernizace ČOV, vodovod do Žerovic a Skočic, revitalizace nevyužívaného brownfieldu po bývalém ZD Kbel, další etapa revitalizace náměstí, projekty pro bydlení a řada dalších. Nehledě na nákladnou údržbu majetku již existujícího – chodníků, komunikací, vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně, zajištění odpadového hospodářství. Navíc akce předpokládala v současné době vysokých úrokových sazeb úvěr ve výši 100 mil. Kč. Celá řada projektů by tam musela být odložena na neurčito. A to nejen těch investičních, ale omezeny by byly i výdaje na opravy a údržbu.

Věřte, že jsem v posledních týdnech absolvoval řadu bezesných nocí zvažování, zda v dnešní době vysokých úrokových sazeb, vysokých cen energií a stavebního materiálu a nestability na finančních trzích, v době, kdy se řada měst potýká s problémy provozních nákladů sportovišť a z důvodu drahých úvěrů zastavuje svoje velké investiční akce, do tohoto risku v podobě realizaci projektu bazénu jít. Výsledným rozhodnutím je, že nikoliv.

Zaznívaly názory, že v tomto případě je potřeba mít odvahu. Takto k věci přistupovat je možno v podnikatelském prostředí, kdy hospodaříte s vlastními prostředky a veškeré následky vašich rozhodnutí jdou jen a pouze na Vaše bedra. V tomto případě ovšem rozhodujeme o veřejných prostředcích všech a o možnostech budoucího rozvoje celého našeho města. Dospěli jsme k závěru, že riziko je v dnešní době příliš vysoké a v případě nepříznivého vývoje bychom mohli paralyzovat rozvoj našeho města na roky následující.

Jsem si vědom, že řada z Vás s tímto rozhodnutím nebude souhlasit. Bude nás za něj odsuzovat. Nemám Vám to za zlé. Osobně jsem ale přesvědčen, že s veškerou odpovědností, kterou za budoucí rozvoj našeho města máme, jsme v této době s péčí řádného hospodáře nemohli rozhodnout jinak. Věřím, že po zvážení všeho uvedeného pro to naleznete alespoň pochopení.

Tomáš Chmelík

1 komentář na “Plavecký bazén v Přešticích”

  1. Klidně může být cokoli zveřejněno, nestydím se za své názory…..
    Nemyslím si, že krytý bazén byl nebo je prioritou občanů města. Ale o veřejném venkovním koupališti mluví všichni!!! A i při zvýšení stavebního materialu, by se snad za 25 milionů nechal postavit. Nějaká dotace a město by možná zaplatilo 15 až 20 Mega??? Roční náklady by možná byli v desítkách tisíc, max. kolem 150 tisíc ročně. Vody je v řece dost a čističku taky máme…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *