Přeskočit na obsah

Aktuality

Aktuální zprávy

Horká novinka k Obalovně – závěr zjišťovacího řízení

Dne 26. 4. 2021 byl na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje zveřejněn závěr zjišťovacího řízení o vlivu na životní prostředí plánovaného záměru obalovny asfaltových směsí v Přešticích. Svá vyjádření v rámci zjišťovacího řízení zaslalo celkem 12 subjektů, včetně města Přeštice. Obdivuhodná je zejména aktivita 19 občanů, kteří věnovali sepsání námitek ohromnou energii. Za naše uskupení nejvíce ze svých velikonočních svátků a rodinné pohody obětoval kolega Martin Rybár, za což mu patří náš dík!

Shrnutí dění k plánované Obalovně

V posledních dnech hýbe naším městem téma plánované Obalovny asfaltových směsí, která by měla vzniknout v areálu STS. Pozemek,  který chce firma PORR a.s. k výstavbě použít najdete na obrázku. V průběhu posledních dnů se na nás obrátilo mnoho lidí s otázkou, co s tím jako SPOLEČNĚ 2022 budeme dělat. Jsme rádi, že máme důvěru obyvatel našeho města a snažíme se ji nezklamat.