Přeskočit na obsah

Horká novinka k Obalovně – závěr zjišťovacího řízení

Zásadní a nepřehlédnutelné výhrady k záměru i nedostatkům dokumentace měla i Česká inspekce životního prostředí, a to zejména oddělení ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství. Věříme, že synergie všech těchto vyjádření, námitek i pohledu veřejnosti nakonec dovedla úředníky krajského úřadu k závěru zjišťovacího řízení, že záměr obalovny “může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a tedy podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.”

Tento závěr ovšem automaticky neznamená, že se obalovna stavět nebude. Míč je nyní na straně investora, který se rozhodne, zda chce v záměru pokračovat ve chvíli, kdy se mu cesta komplikuje.

Co se bude dít dál?

Investor musí nyní zpracovat kompletní dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí. Tuto dokumentaci může zpracovávat pouze osoba s autorizací pro posuzování vlivů na životní prostředí, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR. Tato dokumentace bude následně taktéž zveřejněna. Do 30 dnů od zveřejnění se k dané dokumentaci může vyjádřit každý – dotčená veřejnost, dotčené orgány, dotčené územně samosprávné celky… Pokud úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí veřejné projednání záměru (oznámení o jeho konání musí být zveřejněno nejpozději 5 dnů před jeho konáním a konat by se mělo nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci). Z veřejného projednání se pořizuje zvukový záznam a zápis.

Na závěr k dokumentaci vypracuje posudek nezávislá autorizovaná osoba. To je poslední střípek do celého procesu. Na základě dokumentace, všech zaslaných vyjádření k dokumentaci, veřejného projednání a posudku vydá příslušný úřad závazné stanovisko.

Celý proces můžete nadále sledovat na úředních deskách města, kraje a na portálu CENIA.

Chtěli bychom moc poděkovat portálu Janoch info.cz za otevření diskuze a ocenit všechny, kteří podali svá vyjádření, stejně tak jako vedení města. Jsme přesvědčeni, že každé podání bylo významné a bylo střípkem do mozaiky.

My za SPOLEČNĚ 2022 budeme celou situaci monitorovat a na případné termíny veřejnost v našem městě upozorníme!

Sledujte naše kanály! Pokud si chcete být jistí, že vám nic neunikne, dejte u naší stránky na Facebooku “sledovat” a pokud se vám líbí, co děláme, neváhejte nám dát Like!

V příštím příspěvku se můžete těšit další informace o situaci od našeho člena, Martina Rybára, který se vypravil do podobného provozu spolu se zástupcem firmy Porr a získal pro nás všechny další informace. 

Text našeho oznámení, zpracovaného Martinem Rybárem za vydatného přispění Michala Švihly a za pomoci nás dalších členů SPOLEČNĚ 2022 naleznete zde:

Plný text závěru zjišťovacího řízení naleznete zde:

Texty všech oznámení a to včetně toho města Přeštic a vyjádření České inspekce životního prostředí, stejně jako plný text závěru zjišťovacího řízení jsou ke stažení zde na portálu CENIA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *