Přeskočit na obsah

Shrnutí dění k plánované Obalovně

Podařilo se nám zjistit, že investor v minulosti již naše město oslovil se žádostí o vhodné pozemky a byl ze strany vedení města odmítnut s tím, že město žádnými vhodnými pozemky nedisponuje. Zjistili jsme také, že odbor výstavby a územního plánování města vydal k tomuto záměru dne 24. 11. 2020 vyjádření, že záměr je v souladu s Územním plánem. Územní plán tuto oblast definuje pro hlavní účel průmyslové, zemědělské i smíšené výroby a skladování. Zároveň ale říká, že jsou nepřípustné stavby a činnosti jejichž negativní účinky (jako jsou hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech. Právě v tomto je ovšem malý zádrhel, protože pokud je mi známo, například pro zápach neexistují legislativní limity. Ostatně na tuto věc mne upozornili již obyvatelé pražského Zličína, když jsem se ptal na jejich zkušenosti v návaznosti na jim blízkou továrnu na psí granule. Ti nemohou ani větrat.

Dne 5. 3. 2021 bylo zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje oznámení záměru výstavby Obalovny afaltových směsí. Celý text můžete najít zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1957?lang=cs. Oznamovatel v záměru uvádí, že provoz obalovny by měl běžet cca 180 dní ročně a v plném provozu vyrobí obalovna 160 t směsi za hodinu.

Tento záměr zcela logicky vzbudil u našich obyvatel obavy. První a zcela logickou obavou bylo zdraví a také zápach, který by obalovna mohla produkovat. Zveřejněný záměr předpokládá nejen emise různě velkých částic ve vzduchu, ale také benzenu a benzo[a]pyrenu, byť  podle textu oznámení v zanedbatelném množství. Tyto látky jsou ovšem silně karcinogenní a jak udává i rozptylová studie, hodnoty benzo[a]pyrenu naměřené v okolní zástavbě jsou v průběhu posledních 5 let o 20 % vyšší, než jsou povolené limity. Tímto bychom se jako město měli také zabývat. O tom ale jindy. Nelze také pominout průvodní jevy, jako nárůst dopravy. Jak jistě Přeštičákům nemusím zdůrazňovat, 80 cest kamionů Husovou ulicí a po I/27 je další zátěž k již extrémně složité dopravní situaci v našem městě. A to jsou cesty jen podle dokumentace. Kdo nám ovšem zaručí, že to skutečně bude jen 40 kamionů dovnitř a 40 ven? U dopravní situace se ještě pozastavím. Po dokončení obchvatu by obalovna měla být napojena na plánovaný přivaděč sjezdem, který vede k tomuto areálu, ale dá se předpokládat, že v době, kdy bude nejvíce vytížená a totiž v období stavby přeložky Šlovice-Přeštice a obchvatu kolem našeho města budou naším městem projíždět doslova desítky kamionů s asfaltovou směsí denně.

Neměl jsem o plánované Obalovně žádné informace až do chvíle, kdy se nás na ní začali ptát lidé na facebooku. V tu chvíli jsme je začali shánět. Před vyvoláním bouře ve sklenici vody je nejlepší sbírat informace, ovšem hlavním problémem byl termín 6. 4. 2021, který je posledním dnem, kdy je možno podat vyjádření k probíhajícímu zjišťovacímu řízení k záměru o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Začali jsme tedy googlovat a doptávat se. První, koho jsem oslovil, byla přímo firma PORR, kterou jsem požádal o možnost nahlédnout do jejich provozu a o schůzku, kde by nám byly vysvětleny technologie a samozřejmě také ukázány příklady dalších provozů. Hned poté jsem oslovil s žádostí o jejich zkušenosti starosty obcí Kněževes a Středokluky, jejichž obce přímo sousedí s jinou obalovnou stejné firmy. Ale ani tady nebyl konec sběru informací. Prostřednictvím našich mateřských stran (Tomáš Chmelík je členem STAN a já KDU-ČSL) jsme požádali spolustraníky o zkušenosti s podobnými provozy a případně s bojem proti plánovaným záměrům. Dostali jsme informace, které se nám ještě mohou hodit. Víme, že v podobné situaci byly i Rokycany, středočeské Veltruby nebo České Budějovice.

Stále jsem ale neměl zkušenost tzv. “z místa”. Vydal jsem se tedy přímo do Kněževse. Pro mne to nebyl ani v kovidové době takový problém, protože mám pracoviště v Praze. Udělal jsem si takový malý výlet. Kněževes je malá obec kousek od Letiště Václava Havla. První, co mne v Kněževsi přivítalo byl slabý zápach asfaltu. Asi takový, jako když je parné léto a roztéká se asfalt na silnici, po které jdete. Nebyl nijak obtěžující, ale byl přítomný. Vyrazil jsem tedy přímo k areálu PORR, kde jsem si kousek o od něj zkusil natočit video, které jsem chtěl použít místo tohoto článku. Bohužel se ukázalo, že nejsem úplně schopen bez přípravy říci všechno bez zadrhnutí a tak jsem se rozhodl, že vám to přece jen sepíšu. Ale třeba video ještě někam dodám 🙂

Areál PORR sousedí s obcí Kněževes na její severozápadní straně a z druhé strany je obklopen rozlehlými poli. Situace je velmi podobná tomu, jak by to mělo vypadat u nás, a stejně tak i v jejich případě kamiony projíždějí obcí. Od obou starostů jsem slyšel, že areál jejich slovy “umí vonět”. Po rozhovoru s několika místními jsem se dozvěděl, že situace je nejhorší nad ránem a po ránu, kdy místní zavírají okna, protože zařízení skutečně smrdí. Na otázku, zda jim provoz vadí, mi ze 17 lidí řekli tři že ne, zbytek, že ano. Na druhou stranu k objektivitě je nutné poznamenat, že starostové obou obcí mluví o zkušenostech s firmou PORR pozitivně. Oba ji hodnotí jako korektní firmu, která obcím vychází vstříc, pokud to jde.

Největším problémem pro nás byl nedostatek informací a také času. My ze Společně 2022 děláme vše ve svém volném čase a bezplatně, zároveň nemáme k dispozici úřední odborný aparát, ale z nasbíraných zkušeností jsme zjistili, že důležitou roli v obcích, kde se podařilo podobné výstavby zastavit, hrály důležitou roli orgány místní samosprávy. A tady bych rád informoval čtenáře, že jsme včera dostali zprávu, že město Přeštice se prostřednictvím pana starosty vyjádřilo 2. 4. 2021 v řízení EIA v tom smyslu, že se záměrem nesouhlasí a upozorňuje na rizika s ním spojená. Tímto se stalo účastníkem tohoto řízení. Podle zkušeností, které jsme nasbírali, je tato aktivita ze strany samosprávy obrovsky důležitá a já za ní panu starostovi děkuji. 

A co se bude dít dál? Občané mají stále možnost se k záměru vyjádřit například datovou schránkou až do úterý 6. 4. 2021. Já sám se připojím. Stejně tak mám v úterý naplánovaný hovor se zástupcem firmy PORR, který mi přislíbil jednání a prohlídku jednoho ze srovnatelných provozů. O všech informacích vás budeme dále informovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

Přeji všem krásné Velikonoce a pevné nervy v této složité době.

Za SPOLEČNĚ 2022 Martin Rybár

8 komentářů na “Shrnutí dění k plánované Obalovně”

  1. Velice děkuji za veškeré aktivity, které podnikáte v této záležitosti. Je možné se vyjádřit k záměru i jinak než datovou schránkou (nevlastním ji)? Neumím si představit, že by takový hnus měli dýchat děti v mateřině, prvním stupni a senioři, kteří jsou tam vzdušnou čarou nejblíž na ráně.

    1. Mockrát děkujeme! Vedle datové schránky bylo možné podat vyjádření buď poštou, anebo doručit osobně na podatelnu krajského úřadu. Bohužel lhůta na vyjádření běžela pouze do dnešního dne.

  2. Děkuji za aktivitu,máme stále krásné a zatím zdravé město které bojovalo za vhodné město pro život,aby to bylo i pro naše děti,vážím si Vás Erna Hájková

  3. Škoda, že jsem si to přečetla až dnes. V našem údolí, kde máme častou inverzi a díky tomu mají naše děti častější průduškové problémy, přece nedovolíme další zhoršování životních podmínek. Nejsme snad šílenci. Děkuji za vaši aktivitu. Bude-li nějaká příležitost, kde bych mohla podpořit nesouhlas s výstavbou, ráda se přidám.
    Andrea Benešová

    1. Vzhledem k tomu, že výsledkem zjišťovacího řízení bylo, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, bude opět příležitost podat své vyjádření ke kompletní dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí, kterou nyní musí investor nechat zpracovat. Pro více informací mrkněte na náš nejnovější článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *