Přeskočit na obsah

Tomáš Chmelík

Tomáš Chmelík

regionální manažer agentury CzechInvest

Email: tomas.chmelik@spolecne2022.cz

Tel.: +420 728 851 355

Přeštice

Biografie

Tomáš Chmelík žije v Přešticích po celých 31 let. Na ZČU vystudoval politologii a již během studií se začínal zajímat o politiku na komunální úrovni, od roku 2016 se zapojil aktivně, a to jako člen kontrolního výboru města. V současnosti pracuje jako regionální manažer pro Plzeňský kraj pod vládní Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Mezi jeho koníčky patří národní házená a skauting. V roce 2017 stal místopředsedou krajské rady Junáka Plzeňského kraje. V roce 2020 kandidoval ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje na kandidátce hnutí Starostové a nezávislí a od téhož roku působí jako člen výboru pro vnější vztahy, partnerské regiony a marketing zastupitelstva Plzeňského kraje. Relax najde nejen u sportu, ale i při čtení dobrých knih a sledování filmů.

Funkce a zaměstnání

2014 – 2018   Město Přeštice
        člen kontrolního výboru zastupitelstva města
2014 – dosud  Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
        regionální manažer pro Plzeňský kraj
2017 – dosud  Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s.
        místopředseda krajské rady
2018 – dosud  Město Přeštice
        zastupitel města
2020 – dosud  Plzeňský kraj
        člen výboru pro vnější vztahy, partnerské regiony a marketing zastupitelstva kraje
2021 - dosud  Starostové a nezávislí
        místopředseda Oblastního sdružení Jižní Plzeňsko

Kurzy a vzdělání

2009 - 2014  Západočeská univerzita v Plzni
       Politologie a mezinárodní vztahy
2018     Agentura CzechTrade
       Kurz obchodní diplomacie
2020     Ministerstvo vnitra ČR
       Zastupitel v kurzu - finanční řízení samospráv
2020     European Committee of the Regions
       Young Elected Politicians Programme

Nejnovější příspěvky

Co vás přinutilo kandidovat?

Nelze asi identifikovat jeden zásadní impuls, který mě ke kandidatuře přiměl. Byl to spíše postupný a přirozený vývoj. Veřejný život v Přešticích mi dlouhodobě nebyl lhostejný a o dění ve veřejné sféře jsem se zajímal již během studií na vysoké škole, což vyústilo v mé členství v kontrolním výboru po minulé volební období. A od toho už je to jen krůček k dodání si odvahy převzít zodpovědnost a jít s kůží na trh.

Proč SPOLEČNĚ 2022?

Název SPOLEČNĚ 2022 byl prvním „pracovním“ návrhem, a nakonec se osvědčil natolik, že se stal názvem oficiálním. Má vlastně dvojí význam. První odkazuje k tomu, že naše uskupení je koalicí dvou subjektů – hnutí Starostové a nezávislí a KDU-ČSL. Ten druhý pak odkazuje k podstatě toho, jak pracujeme a jak fungujeme. Náš kolektiv není jen souborem lidí, kteří mají posloužit k získání zastupitelského mandátu několika málo jedincům. Je založen na kolektivní práci, diskuzi. Každý přispívá svým dílem, každý má jiné odborné a zájmové zázemí, názor každého je vyslyšen a reflektován. A volbami pro nás práce nekončí, společně budeme pokračovat i v průběhu celého volebního období. Otázky budí i rok 2022. Subjektů, které mají v názvu rok svého vzniku už je dostatek. A my hledíme spíše do budoucnosti než do minulosti. Proto rok 2022 a výhled, jak se nám bude v Přešticích žít na konci nadcházejícího období.

Jaký vztah máte k Přešticím? Jak dlouho zde žijete?

V Přešticích žiji od narození, tedy zanedlouho již 29 let. Vyrůstal jsem zde, vychodil základní školu, navštěvoval celou řadu kroužků. A v neposlední řadě město od malička hrdě reprezentoval na házenkářských kolbištích. Přeštice mám rád. Kombinací blízkosti do přírody a velmi snadno a rychle dostupnou krajskou metropolí jsou velmi atraktivním místem pro život. Rozhodně bych neměnil.

Jaký by podle vás měl být správný starosta?

Správný starosta by měl disponovat kombinací řady vlastností a dovedností. Měl by být důstojným a reprezentativním zástupcem města. Svým vystupováním by měl být vzorem, být rozhodný a umět přijmout zodpovědnost. Na druhé straně by měl být i týmovým hráčem. Měl by umět tým motivovat a zároveň by měl být schopným mediátorem. Řídí totiž tým lidí, kteří mají často rozdílné názory. Proto by měl umět naslouchat a přivést oponentní strany k vzájemnému porozumění. A v neposlední řadě by měl být komunikativní a otevřený, ať již názorům a nápadům spolupracovníků, oponentů, ale i všech občanů města. Ve své funkci totiž reprezentuje především je. Závěrem je nutno podotknout, že ideální starosta neexistuje. Je třeba se ale snažit k tomuto ideálu co nejvíce přiblížit.

Co je Vaší hlavní životní motivací?

Největší motivací je radost z dobře odvedené práce, která je prospěšná a přínosná pro okolí. Práce, ze které má někdo radost. A to platí obecně nejen v profesním, ale i v osobním životě. K tomu je potřeba se neustále posouvat kupředu. Vzdělávat se, čerpat inspiraci, přijímat nové výzvy… Nejhorší, co se člověku může stát, je ustrnout na jednom místě. Ostatně vstup do komunální politiky je jednou z dalších velkých výzev.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na Přešticku?

Jako skaut nejraději vyrážím do přírody, ať již pěšky, anebo na kole. Přeštice mají velkou přednost v tom, že to máme do přírody blízko. Rád se potuluji v oblasti Loupenska a hradu Skála. Noc na hradě pod širým nebem a u ohně má svoje neodmyslitelné kouzlo. A vůbec nejraději to mám v okolí Merklína, kam již dvacet let jezdím na skautské tábory. To už je mnoho zážitků a vzpomínek.

Jaký úspěch byste si ve volbách přál/a pro Společně 2022? A jaký si myslíte, že je reálný odhad?

Jsme subjektem novým, jakékoliv predikce jsou spíše věštěním z křišťálové koule. A svoje osobní přání si ponechám pro sebe, jak se říká, nezakřikněme to. Věřím, že náš program, který rozsahem značně vybočuje z přeštického standardu, a způsob, jakým chceme politiku na komunální úrovni dělat, voliče osloví a ti nám vyjádří důvěru. Jak velkou, na to si počkejme do soboty.