Přeskočit na obsah

Report z 13. zasedání Zastupitelstva města Přeštice

1) Rozpočet města

Příprava rozpočtu města na rok 2021 byla v době pandemie koronaviru a poklesu ekonomiky poměrně složitá. Jakožto zastupitelstvo jsme k rozpočtu vedli poměrně podrobnou diskuzi již na pracovním jednání. Výsledný a schválený schodek se může zdát jako extrémní (rozpočtová bilance -82,7 mil. Kč, finanční bilance -34,9 mil. Kč). Rozpočet jsme nicméně jednoznačně podpořili a to zejména ze dvou důvodů. Předně má město z let minulých, kdy rozpočty skončily často s výrazným přebytkem, poměrně dost prostředků naspořeno. Z tohoto důvodu můžeme nyní naspořené prostředky využít a udržet tak rozpočet pro příští rok proinvestiční. Dle názorů řady expertů to totiž budou právě kraje a obce, které budou svými investicemi stimulovat lokální ekonomiku a budou tak mírnit dopady ekonomické krize. 

Samozřejmě je otázkou, co s daňovými příjmy udělá nejen očekávaný pokles ekonomiky, ale i v současné době v legislativním procesu schvalovaný daňový balíček (zrušení superhrubé mzdy). Na to budeme muset v letech následujících bezpochyby reagovat.

Z rozpočtu konkrétně můžeme vyzdvihnout následující:

  • město bude čerpat úvěr ve výši 50 mil. Kč na rekonstrukci Modrého domu
  • podařilo se udržet částku  2,7 mil. Kč pro dotační program na podporu spolkové činnosti
  • dle našeho příslibu na posledním jednání ZM jsme podpořili příspěvek města 2 mil. Kč na rekonstrukci chrámu Nanebevzetí Panny Marie (celkové náklady projektu cca 85 mil. Kč)
  • bude realizována výstavba parkoviště Na Chmelnicích v hodnotě 9 mil. Kč
  • realizován též bude projekt zkapacitnění vodojemu v hodnotě 8 mil. Kč (v tomto případě očekáváme přijetí dotace ve výši 70 až 80 %)
  • v podobě dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby bude dokončena přípravná fáze projektu aquaparku
  • bude zahájena rekonstrukce hřiště ZŠ Rebcova ve výši 3,9 mil. Kč (dotace 2,4 mil. Kč)
  • bude zahájena velká rekonstrukce SVČ Slunečnice, rozložena bude do dvou let, celkové náklady rekonstrukce jsou odhadovány na 12 mil. Kč, v příštím roce bude realizována první etapa v hodnotě 7,2 mil. Kč

2) Pravidla pro poskytování dotací spolkům

Byla schválena nová pravidla pro poskytování dotací spolkům z rozpočtu města pro rok 2021. Na tomto místě jsme opět upozornili na zbytečnou administrativní zátěž při přípravě žádostí, především v nutnosti dokládání některých příloh. Ostatně dané dávala jako podnět i komise pro spolkovou činnost, nicméně navržené změny nebyly schváleny. Může se to jevit jako maličkost, ale domníváme se, že bychom celý proces měli maximálně zjednodušit a ulehčit tak práci dobrovolníkům, kteří žádosti zpracovávají ve svém volném čase a často bez nároku na odměnu.

3) Fotbalové hřiště s umělým povrchem TJ Přeštice

Podpořili jsme prodloužení termínu čerpání a finančního vypořádání dotace pro TJ Přeštice na vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou. Vzhledem k problémům souvisejícím s nynější dobou nebylo možné původní termín dodržet. Nicméně na vjezdu do města je patrné, že práce jsou v plném proudu a TJ by chtěla po možném obnovení soutěží na začátku příštího roku hrát již na domácím hřišti. Odpadlo by tak nákladné dojíždění a pronájem hřiště s umělou trávou v Plzni čí kdekoliv jinde.

4) Změna č. 2 územního plánu

Zpracování změny č. 2 územního plánu je v plném proudu. Vzhledem k tomu, že územní plán po této změně bude obsahovat regulační prvky (a nahradí tak i stávající regulační plán pro zónu Severního předměstí) bylo nutné původní usnesení o tuto informaci doplnit. Pokud vše půjde dobře, změna by měla být dokončena do konce příštího roku. Veřejné projednání by se mohlo uskutečnit začátkem podzimu 2021.

5) Prodej částí pozemku p.č. 1255/6 v k.ú. Přeštice

Podpořili jsme prodej části pozemku p. č. 1255/6 v k.ú. Přeštice. Jedná se o v současné době poměrně neutěšené území “U Žebračky” (viz nákres níže). Po celkové revitalizaci by zde měl vzniknout nový komerční prostor pro podnikání. Jsme rádi se po dlouhé době podaří tuto plochu opět uvést do reprezentativního stavu.

6) Modrý dům 

V listopadu zhotovitel stavby společnost EMPEX Holding, s.r.o. převzala staveniště. Celková hodnota zakázky je dle smlouvy 66 mil. Kč. Práce by měly být dokončeny do 16 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do dubna 2022.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit skrze naše webové stránky, email info@spolecne2022.cz, anebo konkrétně na kteréhokoliv našeho člena v zastupitelstvu, výborech nebo komisích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *