Přeskočit na obsah

Report z 12. zasedání Zastupitelstva města Přeštice

1) Obchvat města

Město realizovalo první vlnu odprodeje městských pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem výstavby obchvatu. Celkem se prodej dotkl necelých 6 ha pozemků v hodnotě přes 8 mil. Kč. Další vyjednávání například o směnách pozemků pokračují. Zároveň byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro stavební povolení. Půjde o společnost PRAGOPROJEKT a.s.

2) Dodatek k Pravidlům zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města

V důsledku jarního nouzového stavu zastupitelstvo schválilo změnu pravidel spočívající v možnosti převést finanční prostředky na dopravu a pořádání akcí na území města, které se nemohly v této době uskutečnit, do nákladů na provoz. Jsme rádi, že spolky přidělené finanční prostředky nebudou muset hromadně vracet a využijí je na svoji činnost jinak.

3) Fotbalové hřiště s umělým povrchem TJ Přeštice

Zastupitelstvo města schválilo svůj podíl na investiční akci vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem ve výši 5.147.427, – Kč. Celková výše investice činní 17.190.457, – Kč. Stavební práce na projektu již započaly, čehož jste se možná na vjezdu do Přeštic všimli.

4) Rekonstrukce chrámu Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolické farnosti Přeštice se podařil mimořádný úspěch a získala dotaci na rekonstrukci naší přeštické dominanty a národní kulturní památky. Ta bude spočívat v celkové rekonstrukci interiéru a exteriéru kostela, která odstraní stávající nevyhovující stav a rozšíří se tak možnosti prohlídek a celkového komfortu návštěvníků. V neposlední řadě dojde k rekonstrukci hlavního schodiště u komunikace 1/27 a odstraní se tak stávající havarijní stav. Celkové náklady projektu jsou bezmála 85 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta vy výši mimořádných 95 %, tj. necelých 76 mil. Kč. Město již nyní dle platné smlouvy o spolupráci přislíbilo příspěvek ve výši cca 1,1 mil. Kč. V případě, že bude mít Římskokatolická farnost Přeštic problémy s nedostatkem prostředků pro spolufinancování projektu, podpoříme navýšení příspěvku města tak, aby památka o dotaci v takto mimořádné výši nepřišla. Rekonstrukce by mohla být zahájena již v příštím roce a trvat by měla tři roky.

5) Územní plánování

Zastupitelstvo města schválilo konečnou podobu Změny č. 1 Územního plánu Přeštice, kterou jsme byli povinni vyhotovit a schválit na základě rozsudku Krajského soudu v Plzni. Zároveň byl v poptávkovém řízení vybrán zhotovitel Změny č. 2 Územního plánu Přeštice. Nejnižší nabídku předložil Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., kterému tak bylo zhotovení změny zadáno.

6) Rekonstrukce „Modrého domu“

V současné době probíhá hodnocení nabídek předložených v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Smlouva s vyhraným zhotovitelem by měla být pravděpodobně uzavřena v říjnu. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na 16 měsíců od podpisu smlouvy.

10) Rekonstrukce lávky na Příchovice

Byla uzavřena smlouva s projektantem a do konce roku bychom měli mít k dispozici studii. V příštím roce pak stavební povolení a pokud vše půjde dobře, bude rekonstrukce zahájena. Dokončena by měla být v průběhu roku 2022.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit skrze naše webové stránky, email info@spolecne2022.cz, anebo konkrétně na kteréhokoliv našeho člena v zastupitelstvu, výborech anebo komisích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *