Přeskočit na obsah

Ideové architektonické návrhy ZD Kbel

V úterý 11. 1. 2022 jsme se spolu s ostatními zastupiteli s velkým potěšením zúčastnili prezentace 13ti ateliérových projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v zimním semestru 2021 pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a MgA. Josefa Čančíka věnovali lokalitě bývalého ZD Kbel v Přešticích. Zadání semestrálních prací na řešení historicky i urbanisticky zásadního území našeho města mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovem znělo jednoduše – „Rehabilitace a regenerace“.

Vzpomínky na dobu minulou – díl první

V nedávné době jste na facebookové stránce Domu historie Přešticka mohli sledovat zajímavý cyklus fotografií, jak Přeštice vypadaly a jak se vyvíjely v minulém století. Rozhodli jsme na tento cyklus navázat a obrazového průvodce doplnit tím, jak se v té době žilo. Na dobu, která nás stále ovlivňuje, a to možná více než si myslíme, anebo než bychom chtěli, ze SPOLEČNĚ 2022 vzpomíná členka komise Zdravého města Přeštice Soňa Benešová.