Přeskočit na obsah

Martin Rybár

Martin Rybár

projektový manažer

Email: martin.rybar@spolecne2022.cz

Tel.: +420 725 055 759

Přeštice

Biografie

Narodil jsem se na začátku roku 1990. Můj táta pochází z Přeštic a jeho rodina tu prožila velkou část života. Maminka je veterinářkou a mimo jiné má v našem domě Na Pohořku ordinaci pro malá zvířata. Jsem absolventem gymnázia v Blovicích a Katedry politologie a mezinárodních vztahů ZČU v Plzni. Mluvím dobře anglicky, dorozumím se rusky a ze školy mám základy němčiny.

Celé dětství a základní školu jsem absolvoval v Přešticích. Díky době, ve které jsem vyrůstal, jsem se mohl pohybovat s kamarády po celém městě a poznat jeho různá zákoutí a ulice. Na mnoha místech jsme si stavěli bunkry, na kdejakém hřišti jsme si hráli. Zapojoval jsem se také do dětských a mládežnických organizací. V tehdejším Domě dětí a mládeže jsem navštěvoval Chovatelský kroužek a Angličtinu, chodil jsem na házenou a do Příchovic na skauta. Házená a Skauting mi zůstali dodnes, ačkoli musím přiznat, že na ně již není tolik času, kolik bývalo.

Na střední školu jsem zamířil na gymnázium v Blovicích, na kterém mě lákal fakt, že je menším zařízením s rodinou atmosférou a od roku 2009, kdy jsem  odmaturoval, se tam stále rád vracím a udržuji s ostatními absolventy i vyučujícími dobré vztahy. Vysokou školu jsem vychodil v našem krajském městě  Plzni, kam jsem jako člověk aktivně se zajímající o veřejný život a politiku zamířil studovat předmět, který mi byl nejbližší – politologii. Díky ZČU se mi podařilo vycestovat na studijní pololetní pobyt v rámci programu Erasmus do nádherného rumunského města Kluž, kde jsem mimo mnoha přátel z celé Evropy získal také díky výborným kurzům na místní univerzitě poznatky v oblasti strategického plánování ve veřejném sektoru.

Již od základní školy se aktivně zajímám o společenské, kulturní a politické dění v našem městě. A od roku 2009 se snažím být přítomen co nejvíce jednáním zastupitelstva. V posledním volebním období jsem zasedal v Kontrolním výboru, kde jsem si doplnil další poznatky z fungování města a dotvořil si názor na to, kudy by se mělo město ubírat. Nelze tedy říci, že bych byl politickou zkušeností nepolíbený.

Mimo uvedeného skautingu a házené ve svém volném čase nejraději cestuji. V roce 2017 jsem se dvěma přáteli z Erasmu a kamarádem z Přeštic vyrazil na tříměsíční cestu autostopem z Kyrgyzstán přes Kazachstán až na Bajkal a odtud domů. Na této cestě jsem si rozšířil kulturní rozhled a získal komunikační znalost Ruštiny. Z dalších cest bych rád zmínil zimní přechod finského národního parku Lemmenjoki na sněžnicích, kdy jsem byl poprvé okouzlen polární září. Přesto se vždy rád vracím do Přeštic, kde jsem doma. Velkou vášní je mi také literatura, kde se soustředím hlavně na historii, sci-fi a fantasy.

Funkce a zaměstnání

2014 – 2018   Město Přeštice
        člen kontrolního výboru zastupitelstva města
2017 – dosud  Planet A a.s. (AIM)
        Projektový manažer výstavby optických sítí

Kurzy a vzdělání

2014 - 2017  Západočeská univerzita v Plzni
       Politologie a mezinárodní vztahy
2015 - 2016  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
       Conflict Analysis and Management

Nejnovější příspěvky

Co vás přinutilo kandidovat?

Mám nutkání zapojovat se do činností ve svém okolí. Vždy jsem tyhle tendence měl. Jak ve skautu, tak potom na házené, práci a nyní ve městě. Největším impulsem ovšem byla nespokojenost s absencí širší vize a plánování, což jsou věci, které mi dosud u všech vedení našeho města chyběly.

Proč SPOLEČNĚ 2022?

Protože společně se dá dosáhnout mnoho. Protože když táhne skupina za jeden provaz, dokáže měnit věci k lepšímu. Jsem hrdý na to, že se nám daří dělat věci společně a skutečně zapojovat co největší možný počet lidí z kandidátky a nikoli jen čtyři pět lidí.

Jaký vztah máte k Přešticím? Jak dlouho zde žijete?

Žiju tady po celý svůj život s výjimkou krátkých epizod, kdy jsem poznával svět. Můj vztah k Přešticku je citový. Vždy, když se vracím z nějaké cesty a vidím před sebou od Plzně dominantu kostela, Ticholovec, a silo tak vím, že jsem doma. To se nedá popsat, to musíte cítit.

Jaký by podle vás měl být správný starosta?

(úsměv) Takový, jako Tomáš Chmelík. Pracovitý, organizovaný, soustředěný, komunikativní a hlavně hájící zájmy města a ne nějaké soukromé. Musí být týmovým hráčem a umět se obklopovat schopnými lidmi. Zároveň musí být lídr. Mít přirozenou autoritu a umět vystupovat navenek i směrem dovnitř.

Co je Vaší hlavní životní motivací?

Vždycky, když vidím někoho, jak udělá dobrý skutek, když vidím lidi, kteří investují svůj volný čas a energii do práce pro druhé, tak mi to naleje novou chuť do žil.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na Přešticku?

Jako děti jsme znali snad všechny kouty po okolí, takže těžko vypíchnout jen jeden. Vždycky ale rád sedávám na lavičkách u kostela, to je místo, které se mi při téhle otázce vybavilo první.

Jaký úspěch byste si ve volbách přál/a pro Společně 2022? A jaký si myslíte, že je reálný odhad?

Přál bych si, abychom měli 8 a více zastupitelů (smích). Ale když se budu držet ve světě reálných odhadů, pak pokud dostaneme méně než tři mandáty, něco jsme v kampani dost zkazili a to by mne mrzelo. Téměř ve všem se odlišujeme od dvou existujících bloků a jsme nová konstruktivní síla a doufám, že tohle Přeštičáci ocení.