Přeskočit na obsah

Diskuzní fórum

Oznámení
Smazat vše

[Zvýrazněný] Shrnutí faktů

1 Příspěvky
1 Uživatelé
0 Likes
133 Zobrazeno
SPOLEČNĚ 2022
(@spolecne2022)
Příspěvky: 3
Člen Admin
Úvodní téma
 

V úterý 11. 1. 2022 jsme se spolu s ostatními zastupiteli s velkým potěšením zúčastnili prezentace 13ti ateliérových projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v zimním semestru 2021 pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a MgA. Josefa Čančíka věnovali lokalitě bývalého ZD Kbel v Přešticích. Zadání semestrálních prací na řešení historicky i urbanisticky zásadního území našeho města mezi chrámem Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovem znělo jednoduše – „Rehabilitace a regenerace“.

Podkladem byla hranice vymezující městské pozemky a představa města o možnostech funkčního využití. Svoboda i zodpovědnost každého studenta spočívala ve volbě vlastního rozsahu jím řešeného území, formy jeho náplně i detailu zpracování. Výsledné projekty tak nabídly neobvykle pestrou škálu měřítek i úhlů pohledu na význam této lokality, od konceptu tzv. topografické architektury památníku a muzea osvobození 1945, přes krajinářsky pojatý volnočasový prostor, kulturní centrum, tržnici, dostavbu a doplnění stávajících bytových domů formou komunitního bydlení, výstavbu rezidenční čtvrti pro bydlení až po projekt ekumenického centra, prostorově i duchovním významem přesahující hranici města a pravděpodobně i představivost mnohých obyvatel. Genius loci okolí chrámu inspiroval některé autory ke kontemplativnímu pojetí prostoru či vytvoření novodobé agory, veřejného prostoru, jiní zde naopak zcela bez sentimentu navrhují vznik nové městské rezidenční čtvrti.

Cílem spolupráce města s ateliérem pan profesora Fránka v jednom semestru nemohlo být nalezení jediného možného a definitivního řešení pro dané území. Výsledkem je pro začátek jednoznačné pojmenování nedostatků i hodnot dané lokality a neuvěřitelně inspirativní soubor námětů na jeho rehabilitaci, které mohou sloužit městu pro širší diskuzi a definování dalšího zadání. V situaci, kdy zatím neúspěšně v Přešticích usilujeme o pořádání architektonických soutěží či vznik funkce městského architekta, jehož absenci pociťujeme s každým záměrem čím dál silněji a bolestněji, přivítali jsme tuto formu spolupráce s panem profesorem Fránkem a jeho studenty jako jedinečnou šanci a ohnisko potenciálu pro vytvoření Vize města o jeho dalším rozvoji.

 
Napsal : 13/01/2022 7:20 pm

Zanechte odpověď

Jméno autora

E-mail autora

Název *

 
Náhled 0 Revizí Uloženo