Přeskočit na obsah

Spolky a zájmové organizace

SPOLEČNĚ k vytvoření příznivějšího prostředí pro fungování spolků a zájmových organizací

Spolková činnost je důležitou součástí společenského života. Investice do spolkové činnost je přímá podpora aktivních občanů města. Budeme lépe podporovat sportovní i jiné zájmové spolky. Umožníme rozvoj neformálních skupin. Podpora bude cílit na rozvoj společné aktivity zaměřené nejen na členy, ale zejména akce pro širokou veřejnost. Hlavní těžiště podpory bude vylepšený dotační program. 

Zajistíme rozvoj obecních sportovišť a podporu sportovního vyžití občanů, stejně tak i spolupráce se školami využití školních sportovišť ve volných časech pro všechny občany. Budeme dostatečně podporovat spolky či sportovní oddíly, které vytvářejí sportovní zázemí pro občany všech věkových kategorií a zároveň posilují komunitní podhoubí obce založené na společném setkávání.

Budeme usilovat o:

  • vytvoření institucionalizované a pravidelně se scházející platformy spolků
  • zvýšenou podporu spolků se zaměřením na organizovanou činnost mládeže
  • zvýšenou podporu členů spolků v seniorském věku
  • včasné vyřizování žádostí o poskytnutí podpory
  • zjednodušení administrativy s podáním žádosti i vyúčtováním
  • vytvoření a zpřístupnění seznamu spolků působících na území města
  • možnost prezentace činnosti spolků na stránkách města
  • možnost zapůjčení mobiliáře či prostor v majetku města
  • umožnění operativní podpory mimo dotační systém v návaznosti na aktuální situaci spolku
  • asistenci při vyhledávání a získávání podpory spolků z jiných zdrojů