Přeskočit na obsah

Vize a plánování

SPOLEČNĚ k jasné vizi, kam směřovat

Koncepční plánování – jasná a dlouhodobá vize prolínající se napříč volebními obdobími. Strategický plán nemá být pouze výčtem několika projektů, ale uceleným dokumentem, který zahrnuje všechny aspekty rozvoje obce, a přitom zanechává dostatek volnosti jednotlivým politikům k přizpůsobení jejich vizi. Například současný strategický plán neobsahuje kapitoly pro rodinnou politiku, pro vizi nakládání s odpady a ekologii, pro nakládání s půdním a bytovým fondem…

Mít jasnou vizi kam směřovat souvisí se vším výše uvedeným. Naše okolí a věci veřejné se nemohou rozvíjet správným směrem, pokud tento směr nebude vytýčen. Proto je třeba vždy hledět do budoucnosti a vědět, kam kráčíme. Strategické dokumenty a plány nemají být jen něčím v šuplíku, co ukážeme, když se nás někdo zeptá, zda je máme. Strategické dokumenty mají předně sloužit různým vedením města jako opora. Proto takový dokument musí vznikat ve shodě napříč celým politickým spektrem tak, aby přežil přirozené obměny ve vedení. 

Z tohoto dokumentu vyplývá, že my jasnou vizi kam směřovat máme. Naše vize není pouze na jedno volební období. Dokonce ani na dvě. Naše vize hledí do budoucnosti.

Budeme usilovat o:

  • diskusi o dalším rozšiřování města
  • důraz na faktické i formální náležitosti plánovacích a rozvojových dokumentů. Je třeba aby územní a regulační plán byly skutečně použitelné dokumenty, ve kterých nebudou rozpory. Zároveň při jejich tvorbě, revizích a aktualizacích zohledníme společenskou diskusi
  • vytvoření plánu rozvoje města zohledňující více než dvacetileté období tak, aby byla zajištěna kontinuita
  • revizi Strategického plánu rozvoje města, založeného na jasné metodologii a rozsáhlých sebraných datech, který bude funkčním dokumentem zahrnujícím široké spektrum oblastí fungování města, nikoli pouze výčtem nahodilých projektů